Værdiansættelse af immaterielle rettigheder

Immaterielle aktiver spiller en stadig større rolle i værdiskabelsen for mange virksomheder. Men har du den fornødne ekspertise til at kunne foretage en værdiansættelse i forbindelse med:

  • Køb og salg af rettigheder – Hvad skal køber betale for rettighederne til aktivet?
  • Etablering af licensaftaler – Hvad skal licenstager betale i royalty for rettigheden til at anvende aktivet?
  • Retstvister – Hvor stor bør en eventuel erstatning være ved krænkelse af rettigheden?
  • Beskyttelse – Kan det betale sig at registrere/beskytte aktivet?
  • Konkurs/Betalingsstandsning – Realiseres alle rettigheder til deres markedsværdi?
  • Regnskabsmæssig behandling – Skal der foretages nedskrivning af aktivets bogførte værdi?

Vi rådgiver om værdiansættelse af immaterielle rettigheder, baseret på anerkendte metoder og et særdeles omfattende erfaringsgrundlag inden for forskellige industrier.

Vores ydelser omfatter bl.a.

  • Udarbejdelse af beslutningsgrundlag til brug for køb og salg af immaterielle aktiver
  • Dokumentation af værdien i forbindelse med den regnskabsmæssige behandling af immaterielle aktiver eller koncerninterne overdragelser
  • Analyse og benchmarking af sammenlignelige royaltyaftaler inden for den aktuelle industri i forbindelse med indgåelse af licensaftaler
  • Erstatningsopgørelser i forbindelse med retssager om krænkelse af rettigheder.

Kontakt os

Mette Hartzberg

Mette Hartzberg

Director, PwC Denmark

Tlf: 3945 3174

Rasmus Sommer Halkjær

Rasmus Sommer Halkjær

Partner, PwC Denmark

Tlf: 3945 3534

Følg PwC