Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Business Case

Vores tilgang

Vi hjælper i PwC vores kunder med at træffe de rigtige beslutninger omkring investering i nye projekter gennem udarbejdelsen af business cases og analyser af projektets realiserbarhed.

Vores tilgang til udarbejdelsen af en business case er baseret på et dybdegående sektorkendskab. Gennem en analyse af projektets forudsætninger danner vores arbejde ofte grundlag for en videre dialog med investorer og banker eller alternativt som grundlag for en politisk beslutning om projektets fremtid.

Vores arbejde omfatter ofte:

 • Vurdering af markedsinteresse
 • Vurdering af sammenhæng mellem teknisk løsningsforslag og forventet projektøkonomi
 • Forslag til valg af finansieringsmodel
 • Likviditetsoversigt på baggrund af indtægt- os omkostningsanalyse samt forslag til finansieringsmodel
 • Scenarie- og risikovurderinger.

Konkret erfaring

For en større dansk kommune udarbejdede vi en business case for etableringen af en ny multiarena – et projekt til over DKK 1 milliard.

Som led i vores arbejde opstillede vi:

 • Afdækning af markedssituation 
 • Identifikation af sammenlignelige multiarenaer
 • Analyse af mulige finansieringsmodeller
 • Forventet likviditetspåvirkning.

Multiarenaen etableres nu i tæt samspil med den fremtidige driftsoperatør.

En god business case skræddersyes til formålet og sikrer et klart beslutningsgrundlag om projektets videre færd.

Resultater

Resultaterne af vores arbejde er kendetegnet ved:

 • Uafhængig vurdering af, om projektet hænger sammen
 • Afdækning af direkte og indirekte effekter ved projektrealisering
 • At business casen udformes under hensyntagen til ­sektorspecifikke rammevilkår
 • En tidlig inddragelse af erfaringerne fra markedet.
   

Kontakt os

Jan Hetland Møller

Partner, statsaut. revisor, PwC Denmark

Tlf: 4075 6991

Torsten Schmidt-Jensen

Director, Consulting, PwC Denmark

Tlf: 5138 4981

Følg PwC