Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Udbudsrådgivning og kontraktstyring

Vores tilgang

Vi oplever i stigende grad, at bygherrer overvejer forskellige entreprise- og samarbejdsformer, men er usikre på de afledte konsekvenser i forhold til risikoprofil mv. Den nye udbudslov giver nye muligheder, men stiller samtidig større krav til projektorganisationen, herunder krav om indsigt i fordele og ulemper ved de enkelte udbudsprocedurer.

Vores tilgang bygger på et dybdegående kendskab til ­traditionelle aftalegrundlag inden for byggeriet, kombi­neret med en god forståelse af de projektspecifikke behov og markedets kompetencer.

Vi rådgiver fra den indledende markedsdialog med potentielle tilbudsgivere, over gennemførelsen af udbuds­processen og frem til den løbende kontraktopfølgning i driftsfasen. Vi hjælper ofte vores kunder med:

  • Gennemførelse af indledende markedsdialog samt udarbejdelse af kontrakt- og udbudsstrategi
  • Projektledelse ved gennemførelse af udbudsproces
  • Udarbejdelse af finansielle udbudsdokumenter
  • Kontrakt- og leverandørstyring.

Resultater

Resultaterne af vores arbejde er kendetegnet ved:

  • Forbedret markedsinteresse 
  • Anbefaling af entrepriseform og udbudsstrategi
  • Effektiv gennemførelse af udbudsproces
  • Kompetenceudvikling hos medarbejdere med ansvar for kontraktstyring.
  • Bedre muligheder for leverandørstyring efter ­gennemgang af kontraktgrundlag.

Få og simple mål for levering af driftsydelser kan skabe grundlag for en mere effektiv kontraktstyring.

Kontakt os

Jan Hetland Møller

Partner, statsaut. revisor, PwC Denmark

Tlf: 4075 6991

Torsten Schmidt-Jensen

Director, Consulting, PwC Denmark

Tlf: 5138 4981

Følg PwC