Kvalitetssikring af finansielle Excel-modeller

Hos PwC er vi specialister i at designe, bygge og forbedre komplekse finansielle modeller, og vores løsninger tager udgangspunkt i netop dine behov. PwC’s finansielle modeller er baseret på vores globale ''modelling-guidelines'', som sikrer høj kvalitet og reducerer risikoen for tekniske fejl.   

Hvorfor bør finansielle modeller kvalitetssikres?
 • 90 % af de modeller, vi gennemgår for vores kunder, har matematiske eller logiske fejl
 • 80 % af modellerne, opfylder færre end tre ud af ti best practice-principper og
 • der er spreadsheet error i 1 ud af 100 celler.

Kvalitetssikring tilpasset dine behov 

PwC’s Valuation & Modelling tilbyder forskellige typer af kvalitetssikring, afhængig af dine ønsker og behov.

 1. Model Snapshot
  Overordnet vurdering af jeres model, som blandt andet viser risikoen for fejl, når modellen anvendes og giver indsigt i, hvordan risikoen kan reduceres.
 2. Model Health Check
  Mere detaljeret gennemgang af jeres model for at identificere beregningstekniske fejl samt kommercielle og analytiske problemstillinger. Bemærk, at Model Snapshot også indgår som en integreret del af Model Health Check.
 3. Model Audit
  Modellen gennemgås celle for celle. PwC står inde for, at modellen regner rigtigt, og at beregningsmetoder er anvendt konsistent. I forlængelse heraf udarbejdes et notat, som kan bruges over for tredjepart.

 

Typer af kvalitetsikring

Et Model Snapshot er en overordnet vurdering af kompleksiteten og kvaliteten af jeres finansielle model. Dermed får I et klart billede af, hvad I skal fokusere på for at styrke beslutningsgrundlaget.

Model Snapshot kan eksempelvis indeholde:

 • Identifikation af potentielle optimeringsmuligheder ved at identificere parametre, som i særlig grad øger kompleksiteten og reducerer modelkvaliteten
 • Vurdering af jeres model i forhold til vores top 10 kompleksitetsfaktorer, som beskriver modelkompleksiteten
 • Vurdering af jeres model i forhold til vores top 10 best practice-modelleringsprincipper, som beskriver modellens kvalitet.

Læs mere

 

Model Health Check er en systematisk og helhedsorienteret gennemgang af modellen med henblik på at identificere beregningstekniske fejl, risikofaktorer og inkonsistente analysemetoder, som kan føre til et forkert beslutningsgrundlag. 

Model Health Check vil i tillæg til et Model Snapshot indeholde:

 • Gennemgang af centrale beregninger tilpasset jeres behov
 • Følsomhedsanalyser af nøgleinput for at finde potentielle fejl, der har betydning for jeres beslutningsgrundlag.

Kommerciel gennemgang af modellen med henblik på at vurdere, om den er ”fit for purpose”. Dette gøres på baggrund af vores kombinerede ekspertise inden for modellering og kommercielle kompetencer.

Læs mere

Et Model Audit er en udvidet og dybdegående gennemgang af modellen, hvor beregningerne tjekkes celle for celle. PwC vil i et Model Audit stå inde for, at modellen i al væsentlighed regner rigtigt, samt udforme et notat med eventuelle bemærkninger hertil. Notatet kan bruges over for eventuelle tredjeparter (eksempelvis banker og investorer), hvilket gør, at I og jeres interessenter er sikret et troværdigt beslutningsgrundlag.                   

Ovenstående notat udformes på baggrund af:

 • Gennemgang af modellens beregninger, logik, indre sammenhæng og konsistens
 • Validering af, at væsentlige forudsætninger er inkorporeret korrekt i modellen, fx forudsætninger fra kontraktlige dokumenter, som ligger til grund for den anvendte forudsætning
 • Eventuelle opmærksomhedspunkter, som relevante interessenter skal være opmærksomme på i forhold til brugen af modellen og dens beregninger.

Et globalt netværk

PwC’s danske Valuation & Modelling-team er en del af PwC’s globale netværk inden for finansiel modellering, som inkluderer over 400 specialister på området. Alle vores modeller er opbygget omkring vores ti best practice-modelleringsprincipper, som understøtter professionelle modelleringsstandarder og sikrer kvalitet og konsistens i alle vores modeller. Disse best practice-principper er en fundamental del af de mere end 120 PwC-regler for finansiel modellering. 

Kontakt os

Mette Hartzberg

Mette Hartzberg

Director, PwC Denmark

Tlf: 3945 3174

Rasmus Sommer Halkjær

Rasmus Sommer Halkjær

Partner, PwC Denmark

Tlf: 3945 3534

Følg PwC