Regnskabsmæssig værdiansættelse (PPA og impairment test)

I forbindelse med køb af virksomheder skal man til regnskabsmæssige formål foretage en fordeling af købesummen, purchase price allocation (PPA). Det vil i praksis sige, at man skal foretage en vurdering af markedsværdien af alle virksomhedens aktiver og forpligtelser, herunder også de immaterielle aktiver, som ikke tidligere er blevet aktiveret.

PPA-processen indeholder en række forskellige trin:

  1. Fastlæggelse af overtagelsesdagen
  2. Opgørelse af købsprisen
  3. Identifikation af alle aktiver og forpligtelser, som overdrages, samt opgørelse af markedsværdien heraf
  4. Opgørelse af goodwill – forskelsværdien mellem købsprisen og markedsværdien af alle andre aktiver og forpligtelser.

Vi har stor erfaring med PPA, og vi hjælper dig gennem hele processen og udarbejder en detaljeret dokumentation til brug for virksomhedens revisor. Hvis det ønskes, kan vi bistå med mere teknisk rådgivning og procesvejledning, fx i forbindelse med etablering af værdiansættelsesmodeller og beregning af afkastkrav.

Vi udarbejder også pre-deal PPA’er, hvor der foretages en indikativ købesumsallokering forud for en transaktion. Fordelene herved er, at køberen både får klarhed over de regnskabsmæssige konsekvenser af transaktionen, fx i forhold til påvirkningen af den opkøbende virksomheds fremadrettede indtjening og nøgletal, og en bedre forståelse af værdi og risiko i relation til opkøbskandidaten.

Vi hjælper desuden med råd og vejledning i forhold til udarbejdelse af impairment test, herunder udarbejdelse af forecasts, fastlæggelse af afkastkrav og udarbejdelse af dokumentation til brug for virksomhedens revisor.

Kontakt os

Mette Hartzberg

Mette Hartzberg

Director, PwC Denmark

Tlf: 3945 3174

Følg PwC