Working capital management

Hvorfor er det vigtigt?

Arbejdskapital er den likviditet, det kræver at opretholde den daglige drift i en virksomhed. Evnen til at holde et lavt niveau af arbejdskapital og stadig eksekvere på strategien vil ofte medføre et bedre afkast af investeret kapital.

Vi har taget pulsen på arbejdskapitalen i det skandinaviske marked, og noget overraskende er der stadig et større likviditetspotentiale gemt i arbejdskapitalen i mange virksomheder. Et potentiale, der kan realiseres, hvis der rettes fokus mod arbejdskapitalen.

  • Omsætningen er vokset og omkostningerne er reduceret, men arbejdskapitalen er forringet; der er et uforløst potentiale i arbejdskapitalen til at øge virksomhedens værdi.
  • Investeringsniveauet er uforandret og dermed risiko for ikke at have investeret tilstrækkeligt til fremtidig vækst.
  • De danske selskaber kan sagtens; vores europæiske og nordamerikanske konkurrenter har en markant lavere arbejdskapital i forhold til omsætningen; vi kan også.

Vi hjælper dig med

  • Identifikation af quick wins og implementering af likviditets og omkostningsforbedringer i gennem hele værdikæden (kommercielle betingelser til optimering af processer)
  • Optimering af processerne, der driver og påvirker arbejdskapitalen
  • Visualisering af udviklingen i arbejdskapitalen igennem stærke analytiske værktøjer
  • Evnen til at identificere mulighederne, håndtere implementeringen og monitorere resultaterne på et vedvarende niveau
  • Etablere et 'cash mindset' i organisationen, der optimerer og balancerer KPI’erne likviditet, omkostninger og serviceniveau

Kontakt os

René Brandt Jensen

René Brandt Jensen

Partner, PwC Denmark

Tlf: 2141 6025

Mads Johansson

Mads Johansson

Partner, Deals, PwC Denmark

Tlf: 2321 1412

Følg PwC