Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Familie og næste generation

En familie med en familievirksomhed kræver særlig opmærksomhed for at sikre stabilitet og en positiv ånd i familien over tid og generationer

 

En familievirksomhed adskiller sig ikke fra andre erhvervsdrivende virksomheder på områder som størrelse, succes eller lederskab. Den afgørende forskel ligger i ejerskabsstrukturen.

En familievirksomhed er kendetegnet ved især tre faktorer:

  1. Ejerskab er dominerende.
  2. Det dominerende ejerskab er ikke en investor, men en familie.
  3. Familiens dominerende ejerskab er designet til at være at være langvarigt.
The Three Dimension Model

Da familiens dominerende ejerskab ofte er tiltænkt at være intakt i mere end en generation, opstår der en naturlig kompleksitet over tid.

Det er ikke kun ejerskabsstrukturen, som kan ændre sig. Også governancestrukturen - altså hvordan virksomheden ledes og kontrolleres - vil tage ny form over tid. Desuden vil strukturen i familiens investeringer ofte ændre karakter, så den afspejler familiens risikoprofil.

Vi anvender The Three Dimension Model (3D-modellen) som analyseværktøj, når det handler om at se på og forstå familiens aktuelle udfordringer.

Modellen er ikke kun velegnet til at analysere de aktuelle udfordringer. Den vil også i høj grad kunne klarlægge, hvilke nye udfordringer planlagte ændringer kan medføre. Det betyder, at relevante problemstillinger kan håndteres i tide.

3D-modellen gennemgår hurtigt og enkelt, hvilke spørgsmål som er relevante at overveje for at sikre succes med familiedynastiprojektet. I praksis skabes det rette fokus blandt andet via samtale, tjeklister og rating-modeller.

Et Family Office kan bidrage til en aktiv ejerstrategi

I en familieejet virksomhed er ejerskabet både en mulighed og en risiko. Uden en gensidig aftale om, hvad ejerne vil og hvordan det skal opnås, er det ikke muligt at realisere en langsigtet succes og et vedvarende familieejerskab. Det kræver en bæredygtig ejerstrategi.

En ejerstrategi skal inkludere ejernes guidelines for en sund udvikling af virksomheden. Et Family Office bør derfor fokusere på at varetage følgende opgaver - se modellen til venstre.

"Vores mange år som rådgiver for familieejede virksomheder og familierne bag har lært os, at en ejerstrategi i mange tilfælde er lige så vigtig som forretningsstrategien. Det er utrolig vigtigt at investere i familien, på samme måde som man investerer i forretningen."

Søren RøsselFamily Office Services
Vi kan blandt andet:
  • facilitere udviklingen af og rådgive om ejerstrategi
  • bidrage til kortlægning af familiens bærende værdier
  • assistere ved udarbejdelsen og facilitere udviklingen af en governance-struktur for familien
  • bidrage til målrettet uddannelse og generationsskifteplanlægning, bl.a. via kursus- og kompetenceplatformen PwC’s Academy (se bagsiden)
  • etablere et fundament for kommunikation samt planlægge og facilitere familiemøder
  • bistå ved udarbejdelse af beredskabsplaner og konflikthåndtering.

Kontakt os

Karina Hejlesen Jensen

Karina Hejlesen Jensen

Partner, Tax, PwC Denmark

Tlf: 2465 5434

Følg PwC