Forbedring af den interne revisions resultater

Dialogen mellem interessenter, revisionskomiteer og lovgivende myndigheder om den interne revisions rolle og resultater har aldrig før været større eller mere nødvendig. Det er derfor essentielt for din virksomhed at få mest muligt ud af den interne revisionsfunktion. PwC leverer forskellige rådgivnings- og konsulentydelser, som kan hjælpe din revisionsfunktion til at:

  • Forbedre kvaliteten, relevansen og værdien af de ydelser, I leverer
  • Øge produktiviteten og reducere generelle omkostninger og cyklustider
  • Forbedre engagement, forhold og tilfredshed

Maksimer værdien af din interne revisionsfunktion

PwC's ydelser omfatter:

Benchmark af intern revision.
Du får inspiration fra, hvordan opgaver løses hos sammenlignelige virksomheder og funktioner med PwC’s benchmarksystem ProfilerTM. Vi måler dine nuværende processer og sammenligner dem med den aktuelle best-in-class praksis. Resultatet bliver en konkret handlingsplan til videreudvikling af din intern revisionsfunktion.

Udvikling af strategiske planer og understøttende initiativer.
En ydelse, der er aktuel i forhold til grundlæggende udvikling og transformation af den interne revisionsfunktion.

Forbedring af målemetoder og balanced scorecards.
Her leverer vi måleredskaber til brug for vurdering af resultater og påpegning af fremtidige forbedringspotentialer.

Gennemførelse af interessentanalyser og oprettelse af kommunikationsplaner.
En ydelse, som kan hjælpe med at forbedre nøglespillernes engagement, indbyrdes forhold og tilfredshed med den interne revisionsfunktion.

Gennemførelse af risikovurderinger og udvikling af revisionsplaner.
På dette område får din virksomhed værktøjer, der kan benyttes til at øge den interne revisions resultater.

Udformning og understøttelse af ændringer i den interne revisionsstruktur.
Vi ser også på kompetencerammer, talentmodeller og revisionsteknologi.

Forbedring af den interne revisions metoder og manualer.
Her kan vi bevirke en mere konsekvent gennemførelse af revisionen og brugen af best practice.

Tilpasset uddannelse af medarbejdere i intern revisionsfunktionen.
Uddannelsen sikrer, at medarbejderne er godt klædt på til de udfordringer og muligheder din intern revisionsfunktion vil møde i morgen.

Kontakt os

Vil du høre mere om, hvordan vores eksperter kan hjælpe med din virksomheds interne revision? Kontakt os og få et uforpligtende møde med en af vores revisionseksperter.

Kontakt os

Brian Christiansen

Partner, Leder af Risk Assurance, PwC Denmark

Tlf: 3945 9080

Johan Bogentoft

Partner, PwC Denmark

Tlf: 3945 3105

Følg PwC