Skip to content Skip to footer

Loading Results

Intern audit

Intern audit funktionen er en af de fire nøglefunktioner i forsikringsselskaber og pensionskasser. Det er et krav, at alle større forsikringsselskaber og pensionskasser opretter intern audit funktionen per 1. januar 2016. Funktionen skal vurdere, om selskabets interne kontrolsystem og andre elementer af ledelsen er hensigtsmæssige og betryggende. Intern audit funktionen skal være objektiv og udføre sit arbejde uafhængigt af andre funktioner.

Hvordan kan PwC hjælpe med intern audit?

PwC kan bistå med alle faser af arbejdet med en intern audit funktion fra oprettelsen af funktionen over drift af den til lejlighedsvis sparring eller foretagelse af enkeltprojekter i samarbejde med funktionen eller den nøglefunktionsansvarlige.  Vi har et dybdegående branche-kendskab og kender til processerne i og kravene til moderne finansielle virksomheder. Vi kan sørge for, at jeres intern audit funktion leverer resultater og skaber værdi for virksomheden, så den ikke blot bliver opfattet som en fordyrende compliance-øvelse.

Med bistand fra vores eksperter kan du opnå:

  • Øget værdi gennem adgang til globale intern auditressourcer, specialistkompetencer og avanceret teknologi.
  • Fleksibilitet – vi tilpasser tid og ressourcer til dit specifikke behov.
  • Reducerede omkostninger ved fx outsourcing af specialistopgaver.
  • Kompetencer og viden, tilpasset den aktuelle situation, så du altid har den nyeste viden.
  • Omplacering af ledelsesressourcer til anden mere strategisk brug.

Tal med os om, hvordan vi kan hjælpe din virksomhed.

Er outsourcing eller co-sourcing af intern audit funktionen det rette valg for din virksomhed? Har I brug for inspiration og støtte til at identificere de største risici? Vi hjælper dig med at træffe det valg, der giver mest mening for din virksomhed. Kontakt os og få et uforpligtende møde med en af vores eksperter.

Kontakt os

Brian Christiansen

Partner, Leder af Risk Assurance, PwC Denmark

Tlf: 3945 9080

Johan Bogentoft

Partner, PwC Denmark

Tlf: 3945 3105

Følg PwC