Kvalitetsgennemgang af den interne revision

I dag er de førende virksomheder mere end nogensinde før afhængige af kvaliteten af den interne revision. Et forretningsmiljø, som fordrer bedre ledelse og øget ansvarlighed, gennemsigtighed og omkostningseffektivitet, stiller nye krav til den interne revision.

Det er kvaliteten, der tæller

PwC har omfattende erfaring med at rådgive revisionsudvalg, revisionschefer og ledelser i forbindelse med sikring af den interne revisions kvalitet og effektivitet. PwC kan bistå jer med en ekstern evaluering af jeres interne revisionsfunktion.

Fordelene ved en ekstern evaluering er:

  • Forbedrede interne revisionsrapporter. Af jeres rapporter vil det fremgå, at arbejdet er udført i overensstemmelse med IIA’s standarder.
  • Øget tillid fra interessenter. En ekstern evaluering dokumenterer ledelsens tro på ”best practise” og kvalitet. Samtidig dokumenteres det, at revisionsudvalget og intern revision er velinformerede om organisationens interne kontrol, styring, etik og risikostyring.
  • Værdi for ekstern revision. Eksterne revisorer vil se den eksterne evaluering som en indikator for intern revision arbejdes pålidelighed.

Hvordan foretages en kvalitetsgennemgang?

PwC kan bistå med en kvalitetsgennemgang ud fra 2 fremgangsmåder. Vi kan selvfølgelig skræddersy et forløb til præcis jeres afdeling:

IIA Standarder

Evaluering af jeres interne revisionsafdeling i forhold til IIA’s Standarder. IIA's (Institute of Internal Auditors) standarder kræver en ekstern evaluering af interne revisionsafdelinger minimum hvert 5. år.

Strategisk Evaluering

En strategisk evaluering med sigte på at udvikle jeres interne revisionsafdeling i retning af "best practice" og blive en ”Trusted Advisor” for jeres organisation. Som led i at optimere værdien af jeres interne revisionsafdeling vil den strategiske evaluering inkludere en forventningsafstemning med jeres hoved-interessenter, med henblik på at skabe øget værdi for dem.

Konkret vil I opnå:

  • Evaluering af, om I opererer i overensstemmelse med IIA’s Standarder
  • Benchmarking af jeres interne revision i forhold til Markedsledere og i forhold til jeres branche
  • Kortlægning af jeres interessenters forventninger og holdninger til jeres intern revisions aktuelle præstation
  • Sammenligning af jeres interessenters forventninger til jeres nuværende praksis
  • Skræddersyet modenhedsanalyse og afdækning af nye værdiskabende muligheder'
  • Implementerebare anbefalinger der kan øge værdien af jeres arbejde

Hvordan kan PwC hjælpe med kvalitetsgennemgang?

PwC's gennemgang sikrer, at den interne revisionsfunktions fokus rettes mod de risici, der opstår i forbindelse med virksomhedens prioriteringer og strategier, forbedrer den operationelle effektivitet og sikrer overholdelse af IIA-standarder. På denne måde øges effektiviteten i den interne revisionsfunktion.

Tal med os om, hvordan vi kan hjælpe din virksomhed med at strukturere og drive den mest effektive interne revision, så den kan imødekomme og overgå interessenternes forventning.

Kontakt os

Brian Christiansen

Partner, Leder af Risk Assurance, PwC Denmark

Tlf: 3945 9080

Johan Bogentoft

Partner, PwC Denmark

Tlf: 3945 3105

Følg PwC