PwC’s Excel-løsning til håndtering af aktiebaseret aflønning

Virksomheder der aflægger årsregnskab efter IFRS, skal behandle deres aktiebaserede aflønningsprogrammer i henhold til IFRS 2 Share-based payments.

Hvad er aktiebaseret aflønning?

Aktiebaseret aflønning omfatter ydelser i form af aktier, aktieoptioner og andre egenkapitalinstrumenter udstedt til virksomhedens ledelse, medarbejdere og leverandører som modydelse for en leveret arbejdsindsats (ledelse og medarbejdere) eller varer og serviceydelser (leverandører). Herudover anses kontante udbetalinger, hvis beløbsmæssige størrelse afhænger af den fremtidige markedskurs på virksomhedens aktier eller udviklingen heri (såkaldte ”fantomaktieordninger”) også som aktiebaseret aflønning.

Den regnskabsmæssige behandling af aktiebaseret aflønning er kompliceret, og IFRS 2 betragtes ofte som værende en af de mest omfattende og indviklede regnskabsstandarder. Standarden sætter detaljerede krav til klassifikation og værdiansættelse, og indeholder derudover omfangsrige notekrav, der kan være vanskelige at udlede uden et avanceret software-program.

PwC har udviklet en Excel-baseret løsning, som kan hjælpe dig med at holde styr på den regnskabsmæssige behandling af aktiebaseret aflønning i din virksomhed. Løsningen er praktisk, brugervenlig og nem at gå til efter en kort introduktion.

Det får du med PwC’s IFRS 2-løsning

Simpel indlæsning og vedligeholdelse

PwC’s IFRS 2-løsning er en Excel-baseret løsning der, gennem simple datainputs, sikrer en korrekt regnskabsmæssig behandling, og danner grundlag for den månedlige bogføring.

Ved hjælp af et brugervenligt indtastningsark gør løsningen det også nemt at registrere løbende ændringer, eksempelvis ved medarbejderfratrædelser (good-leavers og bad-leavers).

Detaljeret medarbejderoverblik

Løsningen fungerer ligeledes som en medarbejderdatabase, der giver detaljerede oplysninger om den enkelte medarbejders deltagelse i programmet. Dette inkluderer bl.a. et overblik over antal tildelte og udestående instrumenter samt værdien af den enkelte medarbejders tildeling.

Automatisk oprettelse af noteoplysningskrav

Notekravene under IFRS 2 er komplicerede og omfangsrige. Dog sørger PwC’s IFRS 2-løsning for at auto-generere alle de kvantitative noteoplysninger relateret til aktiebaseret aflønning, så du udelukkende skal fokusere på at give de nødvendige oplysninger til beregningen og vedligeholdelse af programmet.

En skræddersyet løsning

Hvert aktiebaseret aflønningsprogram er forskelligt. Derfor tilpasses løsningen til programmet i din virksomhed. Der er således rig mulighed for at få løsningen skræddersyet til netop dine behov. Hvor end løsningen skal være i stand til at allokere omkostninger til forskellige funktioner, beregne udskudt skat, eller indeholde et værdiansættelsesmodul, har vi stor erfaring med at justere, tilpasse og tilføje nye smarte features, så løsningen bedst tilgodeser din virksomheds ønsker.

Kvalitetssikret data inputs

Løsningen indeholder en række datavalideringer, der hjælper med at reducere fejl i forbindelse med dataindtastning. Løsningen er således meget brugervenlig - også for personer, der ikke har erfaring med aktiebaseret aflønning. Når først en konkret tildeling af aktiebaseret aflønning er registreret, er løsningen meget simpelt at vedligeholde og opdatere, så bogføringsgrundlaget altid er “up-to-date”.

Kontakt os

Mads Schockert Nielsen

Manager, PwC Denmark

Tlf: +45 3945 3552

Følg PwC