Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Erklæringer og revisionspåtegninger

Hos PwC anvender vi metoder og værktøjer, der optimerer revisionsprocessen og sikrer, at vores erklæringer er pålidelige.

Erklæringer over for offentligheden

  • Revisionspåtegning af årsrapporter/regnskaber, miljørapporter mv.
  • Selskabsretlige erklæringer (fusion, spaltning, børsprospekter, kapitalforhøjelse og -nedsættelse, stiftelse ved apportindskud mv.)

Erklæringer over for tredjeperson

  • Erklæringer til offentlige myndigheder
  • Erklæringer til licensgivere og øvrige samhandelspartnere.

Erklæringer internt til virksomheden

  • Revisionsrapporter vedrørende særlige undersøgelser og gennemgange (due diligence, gennemgang af finansfunktion, interne kontroller osv.)
  • Erklæringer og rapporter vedrørende undersøgelser hos tredjemand (licens og royalty revisioner, særlige undersøgelser osv.)

Du vil med PwC's påtegning eller erklæring få øget troværdigheden eller overbevisning om ønskede forhold. Vi sørger for at afklare, hvilken grad af sikkerhed der kræves for vores arbejde - afhængig af modtagerens krav.

Hvis der i forbindelse med revision findes svagheder i virksomhedens interne kontroller eller muligheder for at effektivisere driften, så rapporterer vi løbende dette til virksomhedens ledelse.

Følg linket og læs mere om revision hos PwC. Du er også altid velkommen til at kontakte os for et uforpligtende møde, hvor vi kan tale om, hvordan vi  kan løse din virksomheds behov.

Hør hvordan vi kan hjælpe dig med at få lavet en revisionserklæring eller revisionspåtegning. Udfyld kontaktformularen og få et uforpligtende møde med en af vores eksperter.

Gennemgang af it-sikkerheden hos outsourcingleverandøren

Som outsourcingleverandør har man en naturlig interesse i at kunne dokumentere, at de ydelser, man leverer, udføres sikkerhedsmæssigt betryggende og i overensstemmelse med den indgåede aftale med kunden.

En revisorerklæring, som er baseret på en gennemgang af it-sikkerheden hos outsourcingleverandøren, kan være den dokumentation, der er behov for. En dokumentation, som samtidig kan imødekomme de ønsker eller krav om dokumentation, du som kunde forventeligt stiller til leverandøren.

Læs mere om erklæring om it-sikkerhed.

Kontakt os

Christian Fredensborg Jakobsen

Partner & Head of Financial Services

Tlf: 3945 3049

Mogens Nørgaard Mogensen

Senior Partner og adm. direktør, Statsaut. revisor

Følg PwC