Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Interne kontroller & Sarbanes-Oxley

Skræddersyede løsninger til håndtering af risici

Interne kontroller er de handlinger og procedurer truffet og udført af bestyrelsen, ledelsen og øvrige medarbejdere til at håndtere risici og dermed øge sandsynligheden for, at virksomhedens etablerede mål nås i forhold til pålidelig rapportering (både regnskaber og ledelsesinformation), effektiv drift samt efterlevelse af gældende lov og øvrig regulering.

Det siger vores kunder:

"Kortlægning af vores processer og interne kontroller hjalp os med at optimere og effektivisere vores drift."

"Årshjulsspillet var en sjov og praktisk måde at styrke vores bevidsthed om interne kontroller."

Vores ydelser

Når virksomheder gennemgår forandringer, eksempelvis ved implementering af nye IT systemer, ændrede organisationsstrukturer eller ved opkøb/frasalg, påvirkes deres risikobillede og dermed kontrolmiljø. Sådanne forandringer kan vi hjælpe med at håndtere og tilbyder følgende ydelser tilpasset virksomhedens situation og modenhed:

 intelligent check rose

Design og implementering

Assistance i forbindelse med design og implementering af intern kontrol framework på tværs af virksomhedens funktioner og lokationer i henhold til gældende regulering og lovkrav.

 growth economy rose

Kortlægning af processer

Kortlægning af processer, identifikation af risici og interne kontroller samt dokumentation af forretningsgange for at danne overblik og samtidig give mulighed for strømlining af processer og optimering af interne kontroller til sikring af en mere effektiv drift.

 affirmation rose

Intern kontrol test

Udførelse af intern kontrol test på vegne af ledelsen for at give en uafhængig vurdering af kontrollernes design og operationelle effektivitet.

 natural language processing search rose

Interne kontroller efterlever SOX

Monitorering og kvalitetssikring af virksomhedens eksisterende intern kontrol system for at sikre, at virksomhedens interne kontroller efterlever SOX samt øvrig regulering og lovkrav.

 facial recognition rose

Kompetencegivende kurser og undervisning

Kompetencegivende kurser og undervisning til virksomhedens ledelse og medarbejdere eksempelvis ved brug af PwCs interaktive læringsspil, "Årshjulsspillet".

 software rose

Implementering af intern kontrol systemer

Implementering af intern kontrol systemer (Impero) til effektiv implementering og forankring af de interne kontroller i virksomheden.

Hvad har vi hjulpet kunderne med?

Vi har stor erfaring med at assistere vores kunder med interne kontroller i alle brancher:

Design og implementering af SOX framework – dansk og US børsnoteret virksomhed

Design og implementering af SOX intern kontrol framework; projektet omfattede hele SOX compliance livscyklussen, herunder scoping og risikovurdering, udarbejdelse af risiko og kontrolmatricer, procesbeskrivelser og flowcharts samt test af kontrollernes effektivitet. Herudover inkluderede det opkvalificering af medarbejdere, koordinering med ekstern revision samt rapportering til bestyrelsen.

Global kontrol transformation – dansk virksomhed

Rådgivning i forbindelse med design og implementering af globalt kontrol framework iht. COSO på tværs af 85 entiteter. Definering af global kontrol strategi, sparring ifm. scoping og risikovurdering, design og implementering af kontroller samt monitoreringsproces, herunder peer review, self-assessment, deep dives og periodisk rapportering til ledelse og revisionskomite.

Undervisning af 120 medarbejdere – dansk offentlig myndighed

  • Elementer i COSO Internal Control – Integrated Framework
  • Kontrolmiljø
  • Risikovurdering og kontrolaktiviteter
  • Kommunikation og overvågning
  • Simuleringsøvelse med Årshjulsspillet.

Kontakt os

Brian Christiansen

Partner, Leder af Risk Assurance

Tlf: 3945 9080

Morten Olsen

Partner, Risk Assurance

Tlf: 5153 1976

Følg PwC