Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Interne kontroller giver overskud på bundlinien

Den effektivt kontrollerede virksomhed tjener flere penge end den dårligt kontrollerede virksomhed – det handler om at implementere interne kontroller med afsæt i risici.

Forandringer påvirker kontroller

Et større antal markedskanaler, outsourcing og behovet for organisationsændringer øger behovet for at etablere meget effektive kontrolsystemer. Nedbrud i de interne kontroller kan koste en masse penge at rette op på igen og skade jeres virksomheds omdømme.

Når jeres virksomhed undergår forandringer og ændrer forretningsgange, er det væsentligt at fokusere på, hvordan jeres eksisterende kontroller påvirkes. Det samme gælder nye finansielle, operationelle og compliance risici.

Løsning tilpasset jeres behov

Behovet for interne kontroller er forskelligt fra virksomhed til virksomhed. Derfor skal I gøre jer klart, hvad de reelle udfordringer er.

Eksempler på udfordringer Hvad har PwC hjulpet med

Organisationsændringer (sammenlægning af virksomheder, afdelinger, outsourcerede processer mv.).
Manglende dokumentation af processer – begrænset gennemsigtighed og overblik   

  • Redefinering og beskrivelse af nye forretningsgange
  • Evaluering af nye og ændrede risici 
  • Redesign af interne kontroller  

Virksomheden er underlagt compliance krav (SOX, EuroSox, JSOX mv)

  • Fortolkning af compliance krav
  • Kortlægning af risici og etablering af kontroller

Brist i interne kontroller

  • Identificering og analyse af intern kontrol ”gaps” og årsag hertil
  • Nyt/ændret intern kontrol setup

Manglende konsistens og uensartet kontrolmiljø i forretningsenheder

  • Benchmark af internt kontrolmiljø mellem forretningsenheder
  • Identificering af ”gaps”

Mangel på internt kontrolmiljø (kultur) –herunder kaos og ”blame” kultur

  • Etablering af overordnet kontrolmiljø, kontrolsystem mv.

Interne kontroller fra start til slut - sådan gør du

Kontakt os

Har du brug for sparring, eller vil du høre mere om de interne kontroller, vi har implementeret for vores kunder? Book et møde med en af vores eksperter og få en snak om, hvordan vi konkret kan hjælpe jer.

Kontakt os

Brian Christiansen

Partner, Leder af Risk Assurance

Tlf: 3945 9080

Følg PwC