Interne kontroller & Sarbanes-Oxley

Skræddersyede løsninger til håndtering af risici

Interne kontroller er de handlinger og procedurer truffet og udført af bestyrelsen, ledelsen og øvrige medarbejdere til at håndtere risici og dermed øge sandsynligheden for, at virksomhedens etablerede mål nås i forhold til pålidelig rapportering (både regnskaber og ledelsesinformation), effektiv drift samt efterlevelse af gældende lov og øvrig regulering.

Det siger vores kunder:

"Kortlægning af vores processer og interne kontroller hjalp os med at optimere og effektivisere vores drift."

"Årshjulsspillet var en sjov og praktisk måde at styrke vores bevidsthed om interne kontroller."

Vores ydelser

Når virksomheder gennemgår forandringer, eksempelvis ved implementering af nye IT systemer, ændrede organisationsstrukturer eller ved opkøb/frasalg, påvirkes deres risikobillede og dermed kontrolmiljø. Sådanne forandringer kan vi hjælpe med at håndtere og tilbyder følgende ydelser tilpasset virksomhedens situation og modenhed:

Hvad har vi hjulpet kunderne med?

Vi har stor erfaring med at assistere vores kunder med interne kontroller i alle brancher:

Design og implementering af SOX framework – dansk og US børsnoteret virksomhed

Design og implementering af SOX intern kontrol framework; projektet omfattede hele SOX compliance livscyklussen, herunder scoping og risikovurdering, udarbejdelse af risiko og kontrolmatricer, procesbeskrivelser og flowcharts samt test af kontrollernes effektivitet. Herudover inkluderede det opkvalificering af medarbejdere, koordinering med ekstern revision samt rapportering til bestyrelsen.

Global kontrol transformation – dansk virksomhed

Rådgivning i forbindelse med design og implementering af globalt kontrol framework iht. COSO på tværs af 85 entiteter. Definering af global kontrol strategi, sparring ifm. scoping og risikovurdering, design og implementering af kontroller samt monitoreringsproces, herunder peer review, self-assessment, deep dives og periodisk rapportering til ledelse og revisionskomite.

Undervisning af 120 medarbejdere – dansk offentlig myndighed

  • Elementer i COSO Internal Control – Integrated Framework
  • Kontrolmiljø
  • Risikovurdering og kontrolaktiviteter
  • Kommunikation og overvågning
  • Simuleringsøvelse med Årshjulsspillet.

Kontakt os

Trine Vestengen Hopkins

Partner, Leder af Risk Assurance, PwC Denmark

Tlf: 5215 0003

Følg PwC

Required fields are marked with an asterisk(*)

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Hide