Interne kontroller - styring af dine risici fra start til slut

Brug disse konkrete anbefalinger til at få styring af dine risici og orden i dine interne kontroller, fra start til slut.

Step 1: Kortlæg forretningsgange og risici

  • Beskrivelse og evaluering af forretningsgange
  • Kortlægning af risici (inklusiv besvigelsesmæssige risici)
    • Finansielle: Manglende overholdelse af regnskabsstandarder, oprettelse af fiktive kreditorer, ukorrekt bonuskalkulationer, uhensigtsmæssig adgang til systemer mv.
    • Operationelle: Manglende opfølgning på kreditorer, ineffektiv rykkerprocedure for debitorer, ugunstige betalingsbetingelser mv.
    • Compliance: Manglende overholdelse af Eurosox krav, miljølove mv.

View more

Step 2: Hvilke kontroller skal du bruge til dine forretningsgange og risici?

View more

Step 3: Vedligehold kontrollerne, styrk forankringen og engager medarbejderne

Fastholdelse af effektive kontroller og overholdelse af lovgivning kræver motiverede medarbejdere. De skal have de nødvendige værktøjer og opbakning fra ledelsen til at fokusere på risici og integrere de interne kontroller i deres dagligdag. Det kan PwC også hjælpe med at få styr på.

View more

Kontakt os

Brian Christiansen

Partner, Head of Risk Assurance

Tlf: 3945 9080

Jeanne Koch Rasmussen

Director

Tlf: 3945 3040

Følg PwC