Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Sarbanes-Oxley - Paragraf 404

Baseret på finansskandalerne i USA og den heraf afledte amerikanske Sarbanes-Oxley-lovgivning er der sat fokus på det ansvar, som påhviler direktion og bestyrelse i de virksomheder, der direkte eller indirekte berøres af denne lovgivning.

Fælles for virksomhederne er, at de har et behov for at være i compliance med Sarbanes-Oxley-regelsættet. Compliance er således en forudsætning for at kunne være noteret på den amerikanske børs.

Sarbanes-Oxleys paragraf 404 handler om intern kontrol

Også virksomheder, der ikke er noteret på den amerikanske børs, kan opnå større troværdighed og øget stakeholder value ved at etablere og efterleve standarderne i Sarbanes-Oxley-regelsættet (specielt paragraf 404, der handler om intern kontrol).

Fokus på intern kontrol

Virksomheder vælger at sætte fokus på intern kontrol. Årsagerne kan bl.a. være:

 • En optimering af intern kontrol forbedrer processerne i virksomheden og minimerer risikoen for, at bevidste eller ubevidste fejl forekommer eller aldrig opdages.
 • Internationale regelsæt og lovgivningskomplekser (f.eks. Sarbanes-Oxley, Basel II og de seneste ændringer til Årsregnskabsloven og Revisorloven) foreskriver, at virksomheder med værdipapirer optaget til handel på en anerkendt børs skal rapportere om selskabernes risikostyring og interne kontrol i Årsrapporten.

Optimering af intern kontrol

At arbejde med optimering af intern kontrol omfatter mange forskellige discipliner. Arbejdet forudsætter desuden et bredt spektrum af kompetencer inden for:

 • Projektstyring
 • Faglig sparring - f.eks. vedr. omfang af kontroller, dokumentation, vurdering og rapportering
 • Risikovurdering
 • Forandringsledelse
 • Undervisning og undervisningsmateriale
 • Assistance med opbygning af et kontrolmijlø
 • Dokumentationssupport
 • Kontstruktion og udførelse af løsninger
 • Kvalitettssikring og gennemgang
 • Udvikling af processer.

Gennemgang og vurdering af den interne kontrol

Uanset hvor langt I er i processen med at implementere interne kontroller i h.t. Sarbanes-Oxley eller andre regelsæt, kan vi sammensætte en ydelse, der lever op til jeres aktuelle behov.

Vi kan hjælpe jer med at foretage en uvildig gennemgang og vurdering af den aktuelt implementerede interne kontrol i jeres virksomhed.

Resultatet af en sådan gennemgang præsenteres ved hjælp af flowcharts og kontrolmatricer.

Af materialet vil fremgå, hvor den interne kontrol må anses for at være hensigtsmæssig og tilstrækkelig for at opnå de givne målsætninger. Samtidig vil det fremgå, hvor der evt. måtte være behov for styrkelse af kontrollerne, ligesom der vil være identificeret forslag hertil i materialet.

Få styr på den interne kontrol

I samarbejde med jer foretager vi:

 • Identifikation af de væsentlige forretningsprocesser
 • Opdeling af de identificerede forretningsprocesser i subprocesser
 • Overordnet risikovurdering for hver enkelt proces/subproces med henblik på at idenficere de områder, hvor risici for bevidste/ubevidste fejl vurderes at være størst
 • Udarbejdelse af flowcharts og kontrolmatricer

I får med ovenstående et struktureret overblik over de dokumenterede processer med tilhørende kontroller. I får samtidig et grundlag for at måle, hvor godt I er "kørende" med hensyn til programmerede og manuelle kontroller - og hvor der evt. er behov for at gøre en indsats for at styrke kontrolarbejdet med henblik på efterlevelse af givne målsætninger.

Efter aftale kan vi udarbejde en revisorerklæring, som sammenfatter resultatet af det udførte arbejde samt grundlaget herfor.

Kontakt os

Skal din virksomhed ind på det amerikanske marked, eller vil du bare øge din virksomheds troværdighed? Vi har stor erfaring med at hjælpe virksomheder til at efterleve Sarbanes-Oxley paragraffen. Udfyld kontaktformularen og få et uforpligtende møde med en af vores eksperter.

Kontakt os

Brian Christiansen

Partner, Leder af Risk Assurance

Tlf: 3945 9080

Følg PwC