Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Revisionsmetoder

Revisionen er forstærket af effektive IT-værktøjer

PwC's værktøjer består af et stort udvalg af gennemprøvede IT-programmer, som sikrer en ensartet høj kvalitet og en målrettet revision. På den måde foregår revisionen særdeles effektivt, og alt fra planlægning og gennemførelse til afrapportering understøttes af og er integreret i IT.

Værktøjer tilpasset virksomhederne

PwC's revisionsværktøjer tager udgangspunkt i din virksomheds behov, risici og de regler, den er underlagt. Vi har udviklet særlige værktøjer til revisorerne, der er tilpasset revisionen af forskellige brancher og virksomheder, herunder forskellige virksomhedsformer og de regelsæt, de skal følge i revisionen.

Overhold internationale standarder med PwC Audit

Vores koncept PwC Audit er universelt og bruges af alle lokale PwC-kontorer. Det sikrer, at vi har en effektiv metode til at overholde internationale revisionsstandarder. PwC Audit er fuldt indarbejdet i IT-værktøjet Aura, der er et integreret revisionsværktøj, som sikrer dig en pålidelig, effektiv og robust revision.

Deling af informationer – med tillid til fortroligheden

Med Aura sikrer vi, at alle tilknyttet din revision har adgang til vidensdeling, hvor al relevant information og dokumentation lægges ud til teamet. På denne måde sikrer vi, at nødvendig viden om revisionsmetoder, praksis, brancheforhold og tekniske forhold deles internt i PwC. Fortrolige oplysninger håndteres naturligvis, som fortrolige oplysninger nu engang bør. Vi gør aldrig noget, der kan sætte tilliden mellem dig som kunde og os som revisor og sparringspartner over styr.

Du kan roligt stille krav til PwC's medarbejdere. Det gør vi selv.

Ingen systemer fungerer uden de rette mennesker bag. Hos PwC vil du opleve nogle af de bedst uddannede revisorer. Vi stiller f.eks. løbende krav om, at tests og prøver skal bestås af vores medarbejdere for at sikre optimal anvendelse af vores systemer og tilfredsstillende kendskab til faglige forhold.

Find mere information om revision hos PwC

Vil du høre mere om PwC’s store udvalg af revisionsværktøjer? Udfyld kontaktformularen og få et uforpligtende møde med en af vores eksperter.

Kontakt os

Christian Fredensborg Jakobsen

Partner & Head of Financial Services

Tlf: 3945 3049

Mogens Nørgaard Mogensen

Senior Partner og adm. direktør, Statsaut. revisor

Følg PwC