Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Tre typer virksomheder og deres valg

Se eksempler på tre typer virksomheder, deres kendetegn og interessenter, og hvad de hver især ville vælge. Revision eller udvidet gennemgang?

1. Den ejerledede virksomhed

En ejerledet virksomhed er kendetegnet ved, at ejeren er kraftigt involveret i virksomhedens daglige drift. Ofte er der ikke en bestyrelse, eller bestyrelsen består af familiemedlemmer og evt. en advokat. Hovedinteressenterne i mange ejerledede virksomheder er:


Har normalt ikke behov for en revision af årsregnskabet. Kan evt. købe særskilte ydelser fra revisor rettet mod udvalgte områder, fx revisors kontrol af den fysiske lageroptælling.

På selvangivelsen registreres, hvilken involvering revisor har haft. Det må dog antages, at valget mellem revision og udvidet gennemgang normalt ikke har afgørende betydning for SKAT.

Bankerne vil i mange tilfælde finde en udvidet gennemgang tilstrækkelig og kun i særlige situationer stille krav om revision af årsregnskabet. Kravet om revision vil stige i takt med engagementets størrelse og virksomhedens kompleksitet.

Selskaber, som deltager i konkurrencer, tilbudsgivning og prækvalifikationer kan få stillet krav om revision på grund af økonomisk sikkerhed for gennemførelse af projekter, fx arkitekter, ingeniører, entreprenører og maskinleverandører.

Vil normalt ikke stille særlige krav.


Samlet set vil det være en fordel for mindre ejerledede virksomheder at vælge udvidet gennemgang. Undtagelsen kan være der, hvor banken stiller krav om revision, hvis virksomheden har store vækstambitioner, eller hvis virksomheden forventes solgt inden for en kortere årrække.

2. Virksomheder med bredere ejerkreds

Denne type virksomhed er kendetegnet ved, at der er en bestyrelse med eksterne medlemmer, og ejerkredsen er bredere. Ikke alle kapitalejere deltager i driften. Virksomheden kan ofte have ambitioner om at vokse. Risiko for besvigelser får også en større betydning for bestyrelse og kapitalejere.

I denne type virksomhed vil den bredere ejerkreds og bestyrelsen med eksterne medlemmer ofte føre til, at revision af årsregnskabet er mere værdiskabende end udvidet gennemgang. Revision kan være med til at sikre et bedre fundament for vækst.

3. Datterselskaber af større koncerner

I mange tilfælde vil moderselskabet i internationale koncerner ikke stille krav om revision af den rapportering, som et mindre dansk datterselskab skal aflevere til moderselskabet. Dette rejser naturligt spørgsmålet, om der er behov for revision af det eksterne årsregnskab.

Såfremt der ikke er særlige forhold, som gør sig gældende, vil det i mange tilfælde være relevant at overveje udvidet gennemgang frem for revision. Særlige forhold kan være forventet kraftig vækst eller muligt frasalg inden for en kortere årrække.

Kontakt os

Palle H. Jensen

Partner, statsaut. revisor

Tlf: 2961 3097

Følg PwC