Data Assurance – afdækning af risici og forbedringspotentialer

Dataanalyse til at opnå indsigt i jeres data, processer, kontroller og effektiviseringspotentialer

I Data Assurance udarbejder vi analyser af vores kunders data, med henblik på at belyse risici, svagheder og muligheder for forbedringer i vores kunders systemer. Vi tager udgangspunkt i en afprøvet analysemodel, og har eksperter som assistere med data udtræk, modellering, udarbejdelse af analyser, visualisering og træning. Der kan ydermere assisteres i gennemførsel af test, dokumentation og opfølgning.

Relevante spørgsmål ifm. data assurance:

"Jeg ved, at vi har muligheder for at optimere vores indkøbsproces, men hvor skal vi starte, og hvilke forbedringstiltag vil give mig den største effekt?"

"Vi sælger flere af vores produkter end tidligere, men vores omsætning og dækningsbidrag vokser ikke med samme hastighed, hvor er det vi mister vores omsætning?"

Hvad har vi hjulpet kunderne med?

Vi har erfaring med at assistere vores kunder med ISO certificering og i særdeleshed pre-assessments:

Benchmark - Ensretning af processer og identifikation af effektiviseringspotentialer

  • PwC’s benchmark analyse præsenterer en unik mulighed for til at opnå indsigt i de manuelle processer som der sker i virksomheden.
  • PwC udfører benchmarking af enhederne på tværs af koncernen med det formål, at afdække uhensigtsmæssige mønstre i brugen af ERP systemet i relation til bogføringen.
  • Analysen benyttes som grundlag for en workshop, hvor effektiviseringspotentialer identificeres inden for de nærmere aftale områder. Eksempelvis optimering af lukkeprocessen, afdækning i forskellig brug af ERP systemet eller identifikation af områder med for meget manuelt arbejde.

Revenue-leak, data drevet vugge til grav analyse af virksomhedens omsætningsproces.

  • Analysere omsætningsstrømme med henblik på at identificere tab af omsætning ud fra en vugge til grav tilgang. Vi udarbejder analysen i tæt samarbejde med virksomheden, og levere resultater til yderligere gennemgang.
  • Analysen identificere de områder, hvor der omsætningen ‘mistes’ således, at virksomheden har mulighed for at tilrettelægge en målrettet indsats for at sikre, at en større del af omsætningen realiseres i en betaling fra kunden.

Analyse af indkøbsprocessen

  • PwC analyser af indkøbsprocessen og hjælper virksomheden med at opnå indsigt i populationen af indkøbsordrer, fakturaer, betalinger og leverandør stamdata mv.
  • Analysen benytter vores algoritmer, der er baseret på vores proces performance-indikatorer og kontrol katalog.
  • Analysen giver virksomheden mulighed for, at tilrettelægge en målrettet indsats for at sikre, at betalingerne sker rettidigt, og på et grundlag der er godkendt.

Kontakt os

Simon Schrøder

Partner, Risk Assurance, PwC Denmark

Tlf: 8932 5656

Følg PwC