System Implementation Review

Få sikret det interne kontrolmiljø

Implementering af nye systemer giver anledning til nye og ændrede risici, som kræver afdækning, således at det sikres, at der opretholdes høj datakvalitet, at lovgivning overholdes, og at rapportering sker korrekt. Dette omfatter mange aspekter som adgangssikkerhed, interne kontroller, interfaces til andre systemer samt it-sikkerhed i setuppet omkring systemet.

PwC hjælper med at skabe den nødvendige indsigt og sikkerhed i implementerede systemer, således at svagheder, der udgør en risiko, identificeres og adresseres. Jo tidligere vi bliver involveret i implementeringsprocessen, jo bedre kan vi give input – evt. allerede tidligt i projektforløbet – ud fra vores mangeårige erfaring. Dette er med til at sikre, at der ikke er tilbageløb efter implementering af nye systemer.

Det siger vores kunder:

"Vi har fået indsigt i en række svagheder i vores økonomisystem, som udgør en potentiel risiko for misbrug af virksomhedens midler."

"PwC har identificeret muligheder for yderligere automatisering i vores system."

Vores ydelser

Virksomheder vil fra tid til anden skulle implementere nye systemer med henblik på at realisere såvel strategiske som taktiske målsætninger.

Det er vigtigt, at disse projekter ikke kompromitterer det eksisterende kontrolmiljø samt overholdelsen af relevant lovgivning.

PwC’s involvering sikrer, at kunden får indsigt i, hvorvidt deres nyimplementerede system lever op til opstillede krav og forventninger.

I forbindelse med et implementation review vil kunden få indsigt i:

Hvad har vi hjulpet kunderne med?

Erfaring med at udføre implementation reviews af systemer

Vi har mangeårig erfaring med at udføre implementation reviews af komplekse systemer, herunder:

 • Økonomisystemer (Dynamics NAV/AX, Dynamics 365 (FO og BC), SAP, Oracle, IFS)
 • Treasury-systemer
 • Konsolideringssystemer
 • Afregningssystemer.

Erfaring med brancheløsinger

Derudover har vi stor erfaring med brancheløsninger inden for bl.a.:

 • Telekommunikation
 • Forsyningssektoren
 • It
 • Produktion
 • Projektvirksomhed
 • Medicinalbranchen
 • Fagforeninger og a-kasser
 • Finanssektoren
 • Transport og logistik
 • Autobranchen.

Formålet med vores arbejde er at identificere væsentlige svagheder i kundens nye systemer, rapportere og give løsningsforslag til, hvordan eventuelle svagheder afhjælpes.

Kontakt os

Jesper Parsberg Madsen

Partner, Risk Assurance, statsaut. revisor, PwC Denmark

Tlf: 2141 5985

Bo Petersen

Partner, Risk Assurance, PwC Denmark

Tlf: 5138 4895

Følg PwC