Beredskab mod social dumping

Etablering af et beredskab mod unfair konkurrence og social dumping hos underleverandører

Social dumping er et politisk populært begreb, der beskriver unfair konkurrence og et negativt løn- og arbejdsvilkårspres. Med henvisning til ILO-konventionen nr. 94 indgår der i højere grad arbejdsklausuler om ordnede løn- og arbejdsvilkår hos leverandører i offentlige udbud. PwC hjælper derfor både offentlige institutioner med at udarbejde og kontrollere overholdelsen af disse arbejdsklausuler, ligesom vi rådgiver danske og udenlandske leverandører til at skabe en proces, der sikrer ordnede løn- og arbejdsforhold.

Det siger vores kunder:

"Som udenlandsk leverandør har vi svært ved at forstå de danske arbejdsklausuler og skabe arbejdsgange, der sikrer en overholdelse af danske arbejdsklausuler for vores udenlandske entreprenører."

"Vi har brug for en fleksibel og hurtigt reagerende service, hvor vi ved mistanke om brud på vores arbejdsklausul kan kontakte nogen, der effektivt tjekker op på forholdene."

Vores ydelser

Vores beredskab mod social dumping henvender sig til to målgrupper: 

  1. Offentlige institutioner, såsom kommuner og regioner, der har et politisk ønske om ordnede løn- og arbejdsvilkår. 
  2. Store danske og udenlandske leverandører, der ønsker en fordel i tilbudsfasen på offentlige projekter, der stiller krav om overholdelse af arbejdsklausul.

Som alle andre har vores kunder forskellige bevæggrunde, økonomi og baggrund. Deres grundlæggende behov er dog det samme: ‘Hvordan sikrer vi, at vores underleverandører tilbyder ordnede løn- og arbejdsvilkår’. Vi besvarer bl.a. det spørgsmål ved at tilbyde følgende ydelser:

 

Hvad har vi hjulpet kunderne med?

Vi er et tværfagligt team, som består af revisorer, konsulenter og jurister med speciale i ansættelsesret. Vi har hjulpet et hav af kunder med blandt andet:

Kontrol af overholdelse af arbejdsklausuler for mange danske kommuner

Vi foretager risikoscoringen, udvælgelsen samt kontrollen af overholdelse af arbejdsklausulen for en række danske kommuner. Afhængigt af kommunernes størrelse og risikoappetit er det et mix mellem udgående- og skrivebordskontroller. Vi foretager det altid i et format, der klart beskriver vores findings, og vi har fokus på at gøre det politikervenligt.

Etablering af arbejdsgange for stor udenlandsk anlægsentreprenør

I forbindelse med udfordringer med overholdelse af arbejdsklausuler blev vi kontaktet af en stor udenlandsk anlægsentreprenør, der ønskede at etablere arbejdsgange, som sikrede et ordnet beredskab mod social dumping. Som hovedentreprenør er vores kunde underlagt back to back klausuler og kan således gøres ansvarlig for brud på arbejdsklausulen i hele leverandørkæden. Derfor ønskede de at etablere et beredskab, der kunne kontrollere og håndtere disse udbudskrav, og det gav dem en fordel i fremtidige danske udbud.

365 dages hotline service for alle borgere

For en kommune har vi etableret en 365 dages hotline-service, hvor alle via kommunens hjemmeside anonymt kan henvende sig til os og anmelde bemærkelsesværdige eller mistænkelige forhold. Derefter indgår vi i dialog med kommunen om anmeldelsen og foretager kontrol heraf, såfremt kunden måtte ønske det. Det er til stor glæde for kunden og en god service over for deres borgere.

Kontakt os

Trine Vestengen Hopkins

Partner, Leder af Risk Assurance, PwC Denmark

Tlf: 5215 0003

Følg PwC