Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Kontraktsikring

Kontraktsikring af uvildig tredjepart der skaber tillid mellem samarbejdsparter

Tillid er essentielt for succes i samspillet mellem virksomheder og deres leverandører. Med contract assurance er vi med til at sikre denne tillid, ved at gennemgå overholdelsen af kontraktuelle forhold mellem to parter. Som statsautoriserede revisorer tilbyder vi både løsninger efter en efterspurgt ISAE standard eller i rapportform afhængigt at kundens behov.
 

Det siger vores kunder:

"Vi havde en fornemmelse af, at vores leverandører ikke levede op til sine kontraktuelle forpligtigelser. Dette fik vi undersøgt."

"Vi udvælger årligt to af vores største leverandører til kontrol for at sikre, at de leverede services er i overensstemmelse med kontrakten."

Vores ydelser

Vi tilbyder forskellige former for contract assurance, som alle har det til fælles, at de kortlægger hvorvidt to partere overholder deres kontraktuelle forpligtigelser. Vi skaber således tillid ved b.la. at tilbyde følgende ydelser:

 businesscard rose

Royalty audits

Royalty audits relaterer til forholdet mellem en bruger af et patent/licens og en ejer af dette patent/licens foretager vi en finansiel gennemgang med henblik på at tilse, hvorvidt ejeren af patentet/licensen bliver kompenseret retmæssigt.

 growth economy rose

Performance audits

Performance audits er en gennemgang af et projekts progression imod de aftalte mål eller en gennemgang af en funktions evne til at levere aftalte mål. Vi tager dermed udgangspunkt i kontraktens milepæle og tidsrammer for at vurdere, hvorvidt de involverede parter overholder deres forpligtigelser.

DAMIL 123743 132 rose

Leverandørkontrol

Vi kontrollerer, at vores kunders leverandører lever op til de krav, kvalitetsstandarder og forpligtigelser, de er underlagt af i kontrakten.

 article rose

Overholdelse af klausuler

Som en stor del af kontrakt assurance er vores kontrol imod social dumping. Dette er beskrevet særskilt i nærværende hæfte.

Alle vores ydelser udbydes med forskellige grader af revisionssikkerhed, idet vi altid skræddersyer vores ydelse til kundens specifikke behov.

 

Hvad har vi hjulpet kunderne med?

Som et team, bestående af erfaringsrige revisorer og diverse konsulenter har vi foretaget contract assurance for en række kunder. Et kort udsnit indeholder:

Royalty audit for en større pharma virksomhed

En større dansk pharma virksomhed anmodede os om at sammenholde de faktiske salgstal fra hele Europa med den licens, virksomheden havde modtaget af sine licentagere. Kunden mistænkte sin forhandler for ikke at overholde kontraktens forpligtigelser i forhold til betaling for licensbetaling. Vi sammenlignede de indhentede data fra licentageren og fandt, at der var en uoverensstemmelse mellem hvilke markedsføringsomkostninger licenstageren kunne fratrække, og hvilke de rent faktisk fratrak.

Leverandørkontrol for stort internationalt kødproducent

På foranledning af en større kødproducent blev vi bedt om at undersøge, hvorvidt deres underleverandør rent pumpede prisen på sine produkter kunstigt og kontrakstridig op, ved gennemførsel af inter-company salg. Vi undersøgte markedet og datamaterialet og fandt, at vores kundes mistanke var sand. Leverandørens kontraktstridige priser betød, at vores kunde årligt blev snydt for et signifikant beløb, der efterfølgende er blevet rettet op på.

Sikring af progression af velgørenhedsarbejde

En velgørenhedsorganisation kontaktede os med henblik på at opnå en sikkerhed for progression i et af sine velgørenhedsprojektet i Afrika. Vores opgave var at følge op på, hvorvidt milesten var indfriet som aftalt, samt om pengene blev anvendt korrekt og i overensstemmelse med velgørenhedsorganisationens interne politikker.

Kontakt os

Brian Christiansen

Partner, Leder af Risk Assurance, PwC Denmark

Tlf: 3945 9080

Jakob Hermann

Partner, Risk Assurance, Statsaut. revisor, PwC Denmark

Tlf: 3945 3557

Følg PwC