Personlige selvangivelser

Komplicerede skatteregler og ikke mindst muligheden for optimering af skattebetalingen gør, at erhvervsdrivende og personer med komplicerede skatteforhold har brug for assistance, når den årlige personlige selvangivelse skal udarbejdes.

PwC's eksperter på området tilbyder at hjælpe samt sikre, at krav fra myndighederne overholdes, fx.. deadlines, korrekt rapportering, mv.

Selvangivelse til tiden - undgå renter

Har du investeret i en række forskellige værdipapirer, investeringsbeviser, investeringsfonde mv., eller er du selvstændig erhvervsdrivende, kan vi hjælpe dig med at udarbejde din personlige selvangivelse.

Vi sikrer en korrekt indberetning til tiden, så en eventuel restskat pålægges så få renter som muligt og undgår et skattetillæg.

Vi tilbyder at udarbejde selvangivelsen fra marts, når Skattestyrelsen har frigivet årsopgørelserne.

Virksomhedsordningen

Hvis du driver virksomhed i personligt regi, kan det være en fordel, at jeres skatteberegning foretages efter de særlige regler ved anvendelse af ”virksomhedsordningen”. Efter disse regler skal du kun betalte 22 % a conto af den del af det skattemæssige resultat, der opspares i virksomheden.

PwC kan hjælpe dig i gang med virksomhedsordningen. Brug af virksomhedsordningen vil i de fleste tilfælde kræve professionel assistance, da en række betingelser skal være opfyldt for at opnå de fordele, som ordningen indebærer.

Vi kender betingelserne og loven til bunds, og vi har de nødvendige værktøjer til at hjælpe dig med en skatteoptimering efter reglerne i virksomhedsordningen.

Kontakt os

Har du brug for sparring, eller vil du høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig, så kontakt os for en uforpligtende dialog.

Kontakt os

Claus Høegh-Jensen

Tax Partner, PwC Denmark

Tlf: 3945 3303

Rasmus Kjærgaard Nielsen

Director, Skat, PwC Denmark

Tlf: 2015 6172

Følg PwC