Den skattemæssige situation ved udstationering

En udstationering kan have ganske gennemgribende konsekvenser for din skattepligt, dine pensionsforhold, din mulighed for fradrag og som følge heraf også for dit ultimative rådighedsbeløb.

Få styr på din skattemæssige situation

Hvis du skal arbejde i et andet land, er det vigtigt, at der foretages en analyse af, hvad udstationeringen betyder for din skattemæssige situation i Danmark.

Når man udstationeres, kan det påvirke din adgang til at få lægehjælp, offentlig pension, arbejdsløshedsunderstøttelse og mange andre ydelser – social sikring. Læs mere herom her: (mangler der et link her)?

Ved den rigtige planlægning og tilrettelæggelse af lige præcis din udstationering, kan vi i PwC hjælpe dig med at få sikret den bedst mulige skattemæssige situation. Vi kan give en praktisk løsning på, hvad der skal gøres for at optimere din situation, og hvordan det sikres, at man som udstationeret medarbejder får betalt den rigtige skat, er omfattet af social sikring og ikke risikerer overraskelser.

Kontakt os

Har du brug for sparring, eller vil du høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig, så kontakt os for en uforpligtende dialog.

Kontakt os

Claus Høegh-Jensen

Tax Partner, PwC Denmark

Tlf: 3945 3303

Rasmus Kjærgaard Nielsen

Tax Director, PwC Denmark

Tlf: 2015 6172

Følg PwC