Internationale skatteydelser

Multinationale virksomheder er i stigende grad påvirket af udviklingen i skat, lovgivning og regulering på globalt plan. En forståelse af, hvordan denne udvikling påvirker de forretningsmæssige aktiviteter og transaktioner mellem lande, er af afgørende betydning for en virksomheds succes.

OECDs BEPS projekt markerer den mest signifikante ændring i international skat i nyere tid. Resultat af projektet vil få stor betydning for de fleste internationale virksomheder ved at stille større krav til compliance på skatteområdet og/eller ved at påvirke hvordan virksomheden struktureres. Samtidigt har der aldrig været større fokus i medierne og i den politiske debat på virksomheders skattebetalinger.

PwCs internationale skatteeksperter har stor erfaring med håndtering af denne udvikling samt med alle aspekter af international beskatning. Vores teams kan hjælpe med strukturering af jeres virksomhed på en skattemæssigt effektiv måde, både lokalt og globalt.

Potentielle problemstillinger med behov for skatterådgivning

 • I skal etablere en koncernstruktur
 • I har planer om grænseoverskridende køb, frasalg eller omorganiseringer
 • I er en dansk virksomhed, som ønsker at ekspandere i udlandet
 • I har behov for at styre immaterielle rettigheder og aktiver på en mere skattemæssigt effektiv måde.

Det kan vi hjælpe med

 • Effektive grænseoverskridende skattestrategier for både danske og udenlandske investeringer
 • Vi har omfattende viden om EU-skattelovgivningen og kan yde assistance med at opnå det fulde udbytte af jeres rettigheder i henhold til EU-lovgivningen
 • Vi kan hjælpe jer med at drage fordel af danske beskatningsaftaler (Danmark har et meget stort antal beskatningsaftaler med andre lande)
 • Vi kan i kraft af vores omfattende erfaring assistere jeres virksomhed med forhold vedrørende fx grænseoverskridende strukturer, beskatning af bl.a. udbytter, renter og royalties m.v., CFC-lovgivning og rentefradragsbegrænsninger
 • Vi kan holde jer opdateret om BEPS og anden udvikling på den internationale arena, som påvirker jeres virksomhed.

Vores ydelser omfatter

 • Internationale strukturopgaver
  • Interne omstruktureringer
  • Opkøb/frasalg
  • Allianceaftaler
  • Etablering af aktiviteter i udlandet
  • Fast driftssted
  • Udenlandske skattemæssige konsekvenser
  • Kildeskatter/Beneficial ownership
  • Immaterielle rettigheder
 • BEPS: Vurdering af indvirkningen på jeres virksomhed
 • EU-skattelovgivning
 • Skattestrategi
 • Rationalisering af juridiske enheder
 • Total Tax Contribution analyser
 • Tax Transparency
 • Kapitalfondsinvesteringer
 • CFC-beskatning og planlægning
 • Tynd kapitalisering og rentefradragsbegrænsning
 • Bindende svar til Skattestyrelsen/Skatterådet
 • Assistance i skattesager, Skatteankestyrelsen og Landsskatteretten
 • Skattemæssig behandling af finansielle instrumenter
 • Rådgivning af finansielle virksomheder, herunder om FATCA-reglerne
 • Fondsbeskatning.

Kontakt os

Søren Jesper Hansen

Partner, Tax, PwC Denmark

Tlf: 3945 3320

Anne Cathrine Primdal Allentoft

Partner, International Tax Services, PwC Denmark

Tlf: 3945 9435

Følg PwC