Beregning af momsfradrag

Momsen skal ideelt set være neutral i alle handelsled, indtil varen købes af den endelige forbruger. Det sikrer myndighederne ved, at de momsregistrerede virksomheder kan fradrage den moms, der er betalt til danske leverandører, moms beregnet ved varekøb i EU, moms ved import af varer fra lande uden for EU eller moms ved køb af tjenesteydelser i udlandet.

Du får fradrag for momsen ved at udfylde og indsende momsangivelsen. Moms der er betalt i udlandet refunderes ved at ansøge de lokale myndigheder i det land, hvor varen er købt.

Træk momsen fra på momsangivelsen

Du kan fradrage momsen via momsangivelsen som "købsmoms", når:

  • Udgiften vedrører virksomhedens momspligtige aktiviteter.
  • Momsbeløbet kan dokumenteres med en købsfaktura
  • Den købte vare ikke skal forbruges/anvendes, af indehaveren eller personalet i virksomheden

Opgørelse af momsbeløbet kan være kompliceret. Du skal vide for, hvilke udgiftstyper momsloven udelukker eller begrænser retten til fradrag. Opererer din virksomhed i den finansielle sektor eller i andre brancher med blandede aktiviteter (momspligtig/ momsfri) bør du kende reglerne om delvis fradragsret, momsfradrag inden for en fællesregistrering, sektorisk opdeling eller andre specifikke eller særlige regler.

Når du beregner momsfradrag

Du kan beregne momsfradraget ved at:

  • identificere virksomhedens profil for momsfradrag/-refusion,
  • identificere vanskelige udgiftstyper og sikre korrekt og optimalt momsfradrag og
  • sikre, at IT-systemer, procedurer samy interne vejledninger mv. er korrekt udformet og opdateret

Få styr på beregning af momsfradrag

PwC kan hjælpe dig med at få styr på beregningen af momsfradrag. 

  • Vi rådgiver om og assisterer med at kortlægge virksomhedens muligheder for momsfradrag/-refusion.
  • Vi gennemgår udgiftstyper og virksomhedens profil med henblik på at optimere fradrag/refusion og de administrative ressourcer, du kan anvende til opgørelse, beregning og rapportering.
  • Vi leverer input til opdatering og revurderinger (ny lovgivning, nye afgørelser osv).

Kontakt os

Har du brug for sparring eller vil du høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig, så kontakt os. Du finder kontaktinformation øverst til højre på siden.

Kontakt os

Anders Strandet  Jepsen

Anders Strandet Jepsen

Partner, PhD, leder af indirekte skatter, PwC Denmark

Tlf: 3945 3381

Henrik Mørk Pedersen

Henrik Mørk Pedersen

Partner, indirekte skatter, PwC Denmark

Tlf: 5151 4726

Sandra Erichsen

Sandra Erichsen

Director, indirekte skatter, PwC Denmark

Tlf: 8932 5654

Følg PwC