Momsafstemning og risikoanalyse

En analyse af momsrisiko og momsafstemning er væsentlige forudsætninger for korrekt og optimal momsafregning.

Når din virksomhed har fastlagt momsstrategi og momspolitikker, er vejen banet for at kortlægge virksomhedens risikoprofil, som gør det muligt løbende at "tage temperaturen" og vurdere, om der er behov for at "rette op" eller gennemføre særlige tiltag.

Som en del af denne proces, kan virksomheden overvåge og tjekke momsgrundlaget, så virksomheden har en opdateret viden, der danner grundlag for at optimere moms og rette fejl.

Udfordringer ved momsafstemning og risikoanalyse

Kender du udfordringerne ved momsafstemning og risikoanalyse herunder, bl.a.:

 • at forbedre og sikre din virksomheds risikoprofil
 • at afdække områder, som ikke er tilstrækkeligt belyst
 • at undgå momsoverraskelser ved ændringer
 • at finde områder, hvor du kan opnå momsbesparelser
 • at sikre, at din virksomhed ikke begår systematiske momsfejl
 • at minimere fejlkilder og fejlmuligheder
 • at udføre og dokumentere "egenkontrol" overfor ekstern revision og myndigheder.

Afdæk og vurdér momsrisici

Her er nogle af de områder PwC kan hjælpe dig med:

 • Rådgivning om og assistance med at afdække og vurdere momsrisici.
 • Gennemfører tjek af virksomhedens moms ("mini-review", "fuldt review" eller en variant herimellem).
 • Momsvurdering af virksomhedens initiativer, aktiviteter og andre tiltag samt udarbejder anbefalinger, der reducerer omkostninger.
 • Konsekvens vurdering af lovgivning og praksis og tilpasser momshåndteringen i din virksomhed til dette.
 • Rådgivning om og assistance med at indføre momsafstemning og "egenkontrol".
 • Assistance ved "egenkontrol" af systemer, forretningsgange, momsgrundlag mv.

Kontakt os

Kontakt os, hvis du ønsker at høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig og din virksomhed med risikohåndtering og moms.

Kontakt os

Anders Strandet Jepsen

Anders Strandet Jepsen

Partner, PhD, leder af indirekte skatter, PwC Denmark

Tlf: 3945 3381

Henrik Mørk Pedersen

Henrik Mørk Pedersen

Partner, indirekte skatter, PwC Denmark

Tlf: 5151 4726

Sandra Erichsen

Sandra Erichsen

Director, indirekte skatter, PwC Denmark

Tlf: 8932 5654

Følg PwC