Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Person- og aktionærbeskatning

Reglerne for opgørelse af den skattepligtige indkomst og beregning af skatten er uoverskuelig for de fleste; men især for hovedaktionærer og ejerledere er reglerne komplicerede. Det skyldes bl.a. samspillet mellem reglerne for personer og selskaber, anvendelse af virksomheds- eller kapitalafkastordningen og skattereglerne for værdipapirer. En ændring i virksomhedsform skal planlægges nøje for ikke at udløse skat til betaling.

Vi har omfattende erfaring med rådgivning af hovedaktionærer/ejerledere og har betydelig erfaring i at rådgive om skatteforhold, så de skattemæssige konsekvenser fungerer optimalt både på person- og erhvervssiden.

Dine udfordringer:

 • Selvangivelsen med udfyldelse af alle relevante skemaer og erklæringer
 • Afdækning af de skattemæssige konsekvenser af privatretslige dispositioner f.eks. ved køb og salg af fast ejendom i Danmark eller udlandet, samt køb og salg af aktier
 • Pensionsordninger
 • Generationsskifte
 • Dialog med skattevæsenet
 • Vurdere, hvilke skattemæssige konsekvenser større dispositioner vil få
 • Indhentelse af bindende svar/klage over afgørelser.

Sådan løser vi dine udfordringer

 • Vores omfattende kendskab til skatteregler, kombineret med en omfattende praktisk erfaring i håndtering af skattemæssige forhold, sikrer optimal beskatning af både personen og virksomheden
 • Transaktioner, der involverer køb/salg af fast ejendom eller aktier, kan tilrettelægges, så skatten udskydes eller minimeres
 • Vi kan tilrettelægge pensionsopsparing ud fra de muligheder der er fordelagtige ud fra personlige og virksomhedspolitiske hensyn
 • De skattemæssige overvejelser i et generationsskifte er afgørende for succes for overdrager og for overtager. Vi har tilrettelagt et utal af generationsskifter til familiemedlemmer og til medarbejdere, så det skatte- og afgiftsmæssigt understøtter en forretningsmæssigt optimal løsning
 • En konstruktiv dialog med skattevæsenet er i de fleste tilfælde den bedste og letteste måde at løse problemerne på
 • Ved større dispositioner kan det være hensigtsmæssigt at bede skattevæsenet om bindende svar. Vi har erfaringen i at udforme spørgsmålene, så de bindende svar også er løsningen på dine udfordringer
 • Med et velbegrundet svar kan du ofte undgå tvister, men vi har også erfaring i at vinde skattesager.

Kontakt os

Har du brug for råd eller sparring omkring din personbeskatning eller aktionærbeskatning? Vi har stor erfaring indenfor alle aspekter i området. Udfyld kontaktformularen og få et uforpligtende møde med en af vores eksperter.

Kontakt os

Karina Hejlesen Jensen

Partner, Tax

Tlf: 2465 5434

Jørgen Rønning Pedersen

Partner, Tax

Tlf: 8932 5577

Følg PwC