Bæredygtig skat

Igennem de seneste år har det globale skattelandskab ændret sig markant. I takt med at bæredygtighed er blevet en integreret del af virksomheders strategi, er skatter også i højere grad blevet en del af virksomhedernes strategiske grundlag. Skatter er ikke længere en ren finansiel omkostning men et samfundsbidrag, der skal medvirke til at sikre den langsigtede bæredygtighed, ikke blot for virksomheden selv men også for det samfund, virksomheden opererer i. Såvel investorer, samarbejdspartnere og medarbejdere interesserer sig for virksomhedens skatteadfærd.

Skatter spiller en essentiel rolle i forhold til at opnå FN’s 17 verdensmål og realisere de miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige mål (ESG) på langt sigt, da skatterne er en af finansieringskilderne hertil. Derfor er det også væsentligt, at virksomheder kalibrerer deres skattestrategier til disse mål, og at skattestrategien er en integreret del af virksomhedens overordnede strategi.

En række internationale institutioner såsom OECD, FN og EU har taget en række initiativer til at øge virksomheders skattemæssige transparens og forhindre uhensigtsmæssig skatteadfærd. Listen over initiativer til øget ansvarlighed og bæredygtighed på skatteområdet er lang. De seneste initiativer fra Global Reporting Institute (GRI 207:Tax) stiller skarpt på en række punkter for at øge den skattemæssige transparens. På den danske front har Kommitéen for god Selskabsledelse også opstillet anbefalinger i forhold til skat.

Der er en række fællesnævnere for initiativerne, som virksomhederne bør holde sig for øje, herunder:

Skattestrategi der beskriver virksomhedens strategiske tilgang til skatter, hvordan skattefunktionen understøtter virksomhedens overordnede strategi, og hvordan virksomheden interagerer med relevante stakeholders.

Klar governance-struktur for skattefunktionen, herunder en klar beskrivelse af roller og ansvar i forhold til virksomhedens tax operating model.

Som en del af virksomhedens overordnede risk framework indgår vurderingen af virksomhedens skattemæssige risici. Dette er en del af det tax control framework, som sikrer, at virksomhedens overordnede strategi opnås.

Virksomhedens kommunikation, såvel internt som eksternt, er væsentlig for at forsikre stakeholders om, at den ansvarlige og bæredygtige skatteadfærd efterleves. Endelig skal det vurderes, om hele eller dele af rapporteringen skal revideres eller på anden måde undergå et uafhængigt gennemsyn.

I PwC kalder vi dette for bæredygtig skat. Det er betegnelsen for, at virksomheder fører en ansvarlig og bæredygtig skattepolitik, hvori der tages hensyn til selskabets samfundsansvar, og at selskabet samtidig er transparent om sine skatteforhold.

Virksomheder er ofte blevet målt på omfanget af den selskabsskat, de betaler. Når virksomhedens samlede skattebetalinger på tværs af landegrænser tages i betragtning, tegnes et nuanceret billede af virksomhedens samfundsbidrag. I PwC har vi et veludviklet og anerkendt framework for netop at kommunikere denne del; Total Tax Contributions.

Hvordan kan vi hjælpe?

Vi har et samlet overblik og viden om de forskellige initiativer, som OECD, UN PRI, GRI, The B team m.fl., har lanceret. Vi kan agere sparringspartner i forhold til virksomhedens (videre-) udvikling af en bæredygtig skatteadfærd, herunder give indsigt i best practice, støtte og udfordre i arbejdet med den bæredygtig skattestrategi, linket til FN’s 17 verdensmål og det underliggende tax control framework.

Vi kan guide og opstille mål for, hvordan virksomhedens øgede transparens kan opnås gennem nøglespørgsmål som eksempelvis:

  • Transparens af hvad, til hvem og med hvilket formål?
  • Hvilke risici og muligheder er der ved øget transparens?
  • Skal country-by-country rapportering offentliggøres?
  • Hvilken værdi kan Total Tax Contribution skabe i forhold til skattemæssig transparens?

Kontakt os

Susanna F. Bjerrum Poulsen

Partner, Corporate Tax, PwC Denmark

Tlf: 5138 4954

Følg PwC