Branchespecifikke skatteregler ved fast ejendom

Salg af erhvervsejendomme vil ofte udløse skat på foretagne afskrivninger og ejendomsavance, som følge af at ejendommen er steget i værdi. Hvordan værdierne fordeles og beregningerne af gevinst og tab foretages, kan få afgørende betydning for skatten.

Dine udfordringer:

 • Beregne og fordele værdierne ved salg ud fra en skattemæssig betragtning
 • Fastlægge den skattemæssige anskaffelsessum for at kunne opgøre den skattemæssige fortjeneste/tab
 • Fordele den kontantomregnede salgssum på bygning, grund og eventuel bolig for at optimere beskatning
 • Vælge selskabsstruktur ved køb af ejendom i udlandet ud fra skattemæssige hensyn
 • Beslutte hvilke finansieringsmuligheder, der skal benyttes, f.eks. hybride finansieringsinstrumenter
 • Afgøre hvilke muligheder, der er for skatteoptimering ved grænseoverskridende aktiviteter.

Sådan løser vi dine udfordringer:

 • Fordeler afskrivninger og avancer så der ikke udløses mere skat end nødvendigt ved salg
 • Beregner den skattemæssige anskaffelsessum ud fra givne muligheder og skattemæssige konsekvenser
 • Foretager den bedst mulige fordeling af den kontantomregnede salgssum på bygning, grund og bolig
 • Beregner de skattemæssige konsekvenser af forskellige skattestrukturer, som kan benyttes ved etablering i flere lande
 • Beskriver de mulige finansieringsmuligheder, og hvilke fordele der er ved de forskellige kombinationer
 • Beskriver hvilke skatteregler der gælder for givne grænseoverskridende aktiviteter, og hvilke konsekvenser udnyttelse af regler vil få.

Kontakt os

Har du brug for sparring, eller vil du høre mere om de opgaver, vi har løst med vores kunder? Udfyld kontaktformularen og få et uforpligtende møde med en af vores eksperter på området.

Kontakt os

Karina Hejlesen Jensen

Partner, Tax, EMEA & Family Business Leader, PwC Denmark

Tlf: 2465 5434

Søren Jesper Hansen

Partner, Tax, PwC Denmark

Tlf: 3945 3320

Følg PwC