Branchespecifikke skatteregler ved fast ejendom

Salg af erhvervsejendomme vil ofte udløse skat på foretagne afskrivninger og ejendomsavance, som følge af at ejendommen er steget i værdi. Hvordan værdierne fordeles og beregningerne af gevinst og tab foretages, kan få afgørende betydning for skatten.

Dine udfordringer:

 • Beregne og fordele værdierne ved salg ud fra en skattemæssig betragtning
 • Fastlægge den skattemæssige anskaffelsessum for at kunne opgøre den skattemæssige fortjeneste/tab
 • Fordele den kontantomregnede salgssum på bygning, grund og eventuel bolig for at optimere beskatning
 • Vælge selskabsstruktur ved etablering i udlandet ud fra skattemæssige hensyn
 • Beslutte hvilke finansieringsmuligheder, der skal benyttes, f.eks. hybride finansieringsinstrumenter
 • Afgøre hvilke muligheder, der er for skatteoptimering ved grænseoverskridende aktiviteter.

Sådan løser vi dine udfordringer:

 • Fordeler afskrivninger og avancer så der udløses mindst muligt skat ved salg
 • Beregner den skattemæssige anskaffelsessum ud fra givne muligheder og skattemæssige konsekvenser
 • Foretager den bedst mulige fordeling af den kontantomregnede salgssum på bygning, grund og bolig
 • Beregner de skattemæssige konsekvenser af forskellige skattestrukturer, som kan benyttes ved etablering i flere lande
 • Beskriver de mulige finansieringsmuligheder, og hvilke fordele der er ved de forskellige kombinationer
 • Beskriver hvilke skatteregler der gælder for givne grænseoverskridende aktiviteter, og hvilke konsekvenser udnyttelse af regler vil få.

Kontakt os

Har du brug for sparring, eller vil du høre mere om de opgaver, vi har løst med vores kunder? Udfyld kontaktformularen og få et uforpligtende møde med en af vores eksperter på området.

Kontakt os

Karina Hejlesen Jensen
Partner, Tax
Tlf: 3945 3276
E-mail

Daniel Noe Harboe
Partner
Tlf: 3945 9582
E-mail

Søren Jesper Hansen
Partner, Tax
Tlf: 3945 3320
E-mail

Følg PwC