Finansiel Leasing

Mår man overvejer finansiel leasing, bør man, før den endelige beslutning træffes, undersøge, om aftalen vil have den forventede skattemæssige kvalifikation og derved, om de skatte- og likviditetsmæssige overvejelser holder.

Leje- og kreditkøbsaftaler kan begge være indeholdt i den regnskabsmæssige definition af finansiel leasing. Det kan derfor for at undgå overraskelser være væsentligt at få vurderet den skattemæssige kvalifikation af en finansiel leasing aftale, før aftalen indgås .

Hvem er reglerne relevante for?
Den skattemæssige kvalifikation af finansiel leasing er væsentlig for leasingtager såvel som leasinggiver. Reglerne gælder for alle personer. Det er uden betydning, om du er privatperson, driver selvstændig erhvervsvirksomhed eller driver virksomhed i selskabsform.

Reglerne tager stilling til den skatteretlige ejendomsret til aktivet og er således bestemmende for, hvem der kan afskrive skattemæssigt på aktivet. Den skatteretlige ejendomsret til aktivet har normalt en afgørende betydning for finansieringen af den finansielle leasingaftale.

Hvad skal man være opmærksom på?
Du bør være ekstra opmærksom, hvis din finansielle leasing aftale indeholder bestemmelser om en købepligt eller -ret. I visse situationer kan en anvisningspligt eller -ret anses for en købepligt eller -ret. Du bør derfor også være ekstra opmærksom i disse situationer .

Samspil med andre skatteregler
Finansiel leasing har også betydning for samspillet med andre skatteregler, f.eks. når balancen i årsrapporten påvirkes af den regnskabsmæssige behandling, men den skattemæssige kvalifikation afviger fra den regnskabsmæssige behandling.

Dette kan f.eks. få betydning for vurderingen af tynd kapitalisering, rekonstruktion af kapitalen, CFC beskatning og double dip-reglen.

Kontakt os

Er du i tvivl om finansiel leasing er det rette valg for din virksomhed? Vi har stor erfaring med at rådgive virksomheder af alle størrelser og indenfor alle brancher. Udfyld kontaktformularen og få et uforpligtende møde med en af vores skatteeksperter.

Kontakt os

Følg PwC