Skat ved etablering af virksomhed i Danmark

Når en udenlandsk virksomhed ønsker at etablere sig i Danmark, er der en række spørgsmål, der skal afklares. Hvilken selskabsform er den mest hensigtsmæssige? Skal det være en filial eller et repræsentationskontor? Hvad er de skattemæssige konsekvenser af det valg, der træffes?

Få kvalificeret rådgivning ved etablering i Danmark
Det er ikke alle former for aktivitet i Danmark, der medfører, at udenlandsk virksomhed også bliver skattepligtigt i Danmark.

Vi kan rådgive om, hvorvidt din virksomheds aktivitet vil indebære en skattepligt i Danmark og vi kan i bekræftende fald også rådgive om, hvorledes etablering bedst kan ske.

Registrering af medarbejdere i Danmark
Hvad enten virksomheden er skattepligtig i Danmark eller ej, skal udenlandske medarbejdere der er tilknyttet virksomhedens aktiviteter i Danmark registreres. Måden at registrere medarbejdere på afhænger om der etableres et selskab, en filial eller et såkaldt repræsentationskontor. Vores rådgivning sikrer, at registreringen sker korrekt, ligesom vi kan fortælle, hvilke andre arbejdesgiverforpligtelser virksomheden skal påtage sig overfor en ansat, f.eks. registrering for ATP og arbejdsskadeforsikring.

Valg af bank og valuta
Vi kan assistere med kontakten til en bank og om hvilken valuta, der kan/bør anvendes som transaktionsvaluta i den danske virksomhed.

Indeholdelse af skat fra arbejdsgiver
Hvis der skal foretages indeholdelse af a-skat m.v. af den udenlandske arbejdsgiver, kan vi tilbyde at varetage denne rapportering gennem vores Company Administration Service. Dette omfatter også assistance med at udarbejde årsoplysningssedler, feriepengegodtgørelser m.v.

Bogføring i Danmark
Ifølge den danske bogføringslov stilles der en række krav om, hvorledes bogføring sker i Danmark og i særdeleshed, hvordan bogføringsmateriale efterfølgende opbevares. Vi kan rådgive om, hvorvidt bogføringsreglerne er opfyldt og om, det er muligt at opbevare regnskabsdata etc. i udlandet.

Kontakt os

Søren Jesper Hansen

Partner, Tax

Tlf: 3945 3320

Mona Lorentsen

Partner

Tlf: 3945 3398

Følg PwC