Skatteregler for shipping

De danske skatteregler for skibsfartsindustrien er komplicerede og mulighederne for at tilrettelægge skat mange. På grundlag af en specialiseret viden og en omfattende konkret erfaring tilbyder vi rådgivning om bl.a.:

  • Tonnagebeskatning, compliance og optimering
  • Strukturering af rederikoncerner, for skatteoptimering
  • Omdannelse af partsrederier og de skattemæssige muligheder
  • Finansiering af rederierhverv fra et skatteteknisk synspunkt
  • Sømandsbeskatning
  • DIS-ordningen

Vores rådgivningsydelser henvender sig både til de mindre partsrederier og til store multinationale rederikoncerner. Vi tilpasser vores services til den enkelte virksomhed / koncerns struktur, og de forretningsmæssige mål for at sikre maksimal skattemæssig optimering. Det kan f.eks. være til- eller fravalg af tonnagebeskatning, ændring af koncernstruktur, beskatning af skibspersonel, ind- eller udflagning af skibe, mv.

Vi kan tilbyde rederier rådgivning, information og formidling af kontakter over hele verden i kraft af vore internationale samarbejde.

Vil du vide mere? Klik her

Kontakt os

Bo Schou-Jacobsen

Partner, statsaut. revisor, PwC Denmark

Tlf: 3945 3639

Ove Lykke Hindhede

Partner, PwC Denmark

Tlf: 3945 9429

Lars Koch Vinther

Partner, PwC Denmark

Tlf: 3945 9457

Følg PwC