Transfer pricing

Transfer Pricing er kort fortalt den pris og de vilkår, der anvendes ved samhandel mellem to koncernselskaber.

Transfer Pricing er i løbet af de seneste år gået hen og blevet det mest aktuelle emne indenfor international selskabsbeskatning i stort set alle lande i verden. Derfor er det vigtigt at vide, at man som virksomhed har fast grund under fødderne.

Langt de fleste danske selskaber er nødt til at tage stilling til Transfer Pricing og vurdere, hvilke krav og udfordringer det stiller virksomheden over for. Både i forhold til opfyldelse af lovgivningen og vurderingen af virksomhedens interne prispolitik i forhold til den underliggende forretning.

Få professionel sparring til Transfer Pricing

Vores rådgivning omfatter fire hovedområder, som alle - tilsammen eller hver for sig - vil være relevante at overveje i relation til virksomheden.

Udarbejdelse af Transfer Pricing-dokumentation

Det skal dokumenteres, at din virksomheds Transfer Pricing-politik er i overensstemmelse med det såkaldte armslængdeprincip, og at den faktisk anvendes ved den interne prissætning i koncernen.

Vi arbejder sammen med dig om at dokumentere din virksomheds eksisterende Transfer Pricing-politik.

Alternativt hjælper vi med at udvikle en optimal transfer pricing politik. For en række virksomheder vil det være relevant at overveje at få udarbejdet en Global Core Documentation (GCD). En GCD er en dokumentationsrapport der overordnet dokumenterer en koncerns samlede interne transaktioner, og dermed kan danne udgangspunkt for de enkelte koncernselskabers egne dokumentationer. GCD-modellen vil ofte være relevant for koncerner med hovedsæde i hhv. Danmark, Norge eller Sverige.

Tax Audit Defense og Dispute Resolution

Vi arbejder sammen med dig under en skatterevision for at opnå det bedste resultat for din virksomhed.

I tilfælde af en Transfer Pricing skattesag, hjælper vi dig med at undgå dobbeltbeskatning ved for eksempel at indlede "competent authority procedures", således at de nationale skattemyndigheder i begge ender af transaktionen bliver involveret i løsningen af skattesagen, eksempelvis med brug af EF's Voldgiftskonvention. Vi vil desuden kunne bistå din virksomhed i forbindelse med Landsskatteretssager og sager ved domstolene.

Value Chain Transformation (VCT®)

VCT® indebærer en omfattende analyse og vurdering af, om der hensigtsmæssigt kan foretages ændringer af din virksomheds forretningsmodel med henblik på at sikre en organisatorisk og transaktionsmæssig struktur, der understøtter den samlede værdiskabelse i virksomheden/koncernen.

Det er også i denne forbindelse, at virksomhedens interne prispolitik fastlægges, således at den opfylder lovgivningens krav, samtidig med at den sikrer en forretningsmæssig fornuftig fordeling af den samlede værdi og skaber de ønskede incitamentsvirkninger i hele din organisation.

Advance Pricing Agreement (APA)

APA er en international aftale mellem virksomheden og myndighederne i et eller flere lande om virksomhedens interne afregningspriser. For nogle typisk meget store virksomheder giver APA mulighed for at blive enig med skattemyndighederne i flere lande om virksomhedens transfer pricing politik for en nærmere defineret årrække. APA indebærer et meget omfattende arbejde for virksomheden og er derfor ikke vejen frem for alle.

Hvordan kan PwC hjælpe din virksomhed?

Vi kan hjælpe med alle aspekter af din virksomheds Transfer Pricing-situation - både det bagudrettede dokumentationsarbejde og det fremadrettede planlægningsarbejde.

Kontakt

Vil du vide mere om, hvordan vores eksperter kan hjælpe dig og din virksomhed i jeres konkrete transfer pricing-situation? Udfyld kontaktformularen og få et uforpligtende møde med en af vores eksperter inden for transfer pricing.

Kontakt os

Thomas Bjerre

Direktør og leder af skatteafdelingen, PwC Denmark

Troels Kjølby Nielsen

Partner, Head of Transfer Pricing, PwC Denmark

Tlf: 3945 3213

Timothy Holmes

Partner, Transfer Pricing and Head of Tax Technology & Transformation, PwC Denmark

Tlf: 3945 3830

Klaus Okholm

Partner, Corporate Tax, statsaut. revisor, PwC Denmark

Tlf: 8932 5680

Jørgen Juul Andersen

Partner, Transfer Pricing, PwC Denmark

Tlf: 3945 9434

Tina Holm Røgen

Partner, Corporate Tax and Transfer Pricing, PwC Denmark

Tlf: 8932 5572

Jens Gammelby

Partner, Transfer Pricing, PwC Denmark

Tlf: 8932 5542

Følg PwC