Hvad er en bestyrelse, og hvilken rolle kan den spille i din virksomhed?

Hvad er en bestyrelse, og hvilken rolle kan den spille i din virksomhed?

En bestyrelse er den øverste ledelse i et selskab og har ansvaret for virksomhedens strategiske retning. Læs mere om bestyrelsens rolle nedenfor, og hvordan formanden skal forholde sig til bestyrelsen og virksomheden. Så har du overblik over, hvad en bestyrelse kan gøre for din virksomhed.

Hvad er en bestyrelse?

En bestyrelse er valgt af medlemmer eller ejerne af det selskab, de skal sidde i bestyrelsen for. Bestyrelsen håndterer den overordnede strategiske ledelse af virksomheden, fx udstikker de retningslinjer, vejleder direktionen og godkender virksomhedens årsrapport. Der har altså det overordnede ansvar for virksomhedens strategi, hvor de både godkender det bagudrettede arbejde og sætter retningen for det fremtidige. Det er også bestyrelsen, som vælger direktionen - der så varetager den daglige ledelse og drift af selskabet.

Hvad kan en bestyrelse gøre for din virksomhed?

Bestyrelsens rolle er tredelt. Den fungerer både som arbejdsgiver, tilsynsorgan og sparringspartner for direktionen. Vi vil nu se nærmere på de tre roller.

Bestyrelsen som arbejdsgiver

En af bestyrelsens væsentlige opgaver er at sammensætte en direktion og få etableret klare rammer for direktionens opgaver og det samarbejde, der skal finde sted mellem bestyrelse og direktion. Bestyrelsen skal sikre løbende udvikling af direktionen og løbende vurdere, om direktionen er den rette i forhold til at nå virksomhedens strategiske mål.

Bestyrelsen som tilsynsorgan

Bestyrelsen skal udøve kontrol med direktionen og fastlægge retningslinjer for, hvordan kontrollen skal udøves i forretningen.

Bestyrelsen vælges af dig som ejer, og bestyrelsen har derfor også til opgave at varetage dine interesser, herunder at kontrollere om virksomheden har det rette kapitalberedskab, en effektiv risikostyring og -håndtering samt en klar og kommunikeret strategi.

Bestyrelsen som direktionens sparringspartner

Der er ofte tale om, hvilken sparring direktionen skal forvente og kræve af bestyrelsen samt hvilken samarbejdsform, der er den mest værdiskabende. Der bør, uanset samarbejdsform, være klare retningslinjer for samarbejdet, så alle parter ved, hvilken procedure man skal følge, når der skal kommunikeres på tværs af bestyrelse og direktion. Den klassiske model er dén, hvor kommunikation sker gennem formanden for bestyrelsen og direktøren for virksomheden.

Hvad er formandens rolle i bestyrelsen?

Formandens opgave er blandt andet at sikre gode og konstruktive relationer i bestyrelsen og at sikre den gode relation til direktionen og til virksomhedens ejer.

Formanden skal derudover:

  • Fastsætte mødeplanen for året, dagsordenen for møderne samt lede møderne.
  • Sikre at bestyrelsesmedlemmerne løbende får informationer, samt at medlemmernes kompetencer anvendes i relevante sammenhænge, så de skaber mest mulig værdi for virksomheden.
  • Sikre bestyrelsesevaluering til direktionen og til ejeren.

Få styr på din bestyrelses forretningsorden

Ifølge selskabslovens § 130 skal bestyrelser med flere medlemmer udarbejde en forretningsorden. En forretningsorden er skriftlige retningslinjer, som bestyrelsen og virksomheden skal formulere og overholde. Når bestyrelsen skal udarbejde en forretningsorden, bør der tages udgangspunkt i virksomheden. Der er ikke regler for, hvad man skal indkludere i sin forretningsorden, men retningslinjerne skal laves med henblik på at optimere virksomhedens drift.

Du kan fx inkludere følgende retningslinjer i en forretningsorden:

  1. Den fornødne risikostyring og interne kontroller skal altid overholdes efter virksomhedens regler
  2. Bogføringen og regnskabsaflæggelsen foregår på en måde, der lever op til lovgivningen og virksomhedens behov
  3. Bestyrelsen modtager løbende rapportering om kapitalselskabets finansielle forhold
  4. Direktionen udfører arbejdet tilfredsstillende og efter bestyrelsens retningslinjer
  5. Kapitalberedskabet er altid forsvarligt, og der er altid tilstrækkelig likviditet til at opfylde kapitalselskabets nuværende og fremtidige planer.

Når du har udarbejdet en forretningsorden, der indeholder retningslinjer, som understøtter virksomhedens konkrete behov, og hvordan retningslinjerne skal driftes, skal forretningsordenen underskrives. Det er alle medlemmerne af bestyrelsen, der skal underskrive forretningsordenen, hvor de giver deres samtykke til at forretningsordenen indeholder de rette punkter, som virksomheden arbejder efter.

Læs mere om PwC’s Board Forum, som er et professionelt forum for bestyrelses- og direktionsmedlemmer fra den danske erhvervsscene.

Vi er ejerlederens betroede revisor, rådgiver og outsourcingpartner

Det gælder uanset størrelsen på din virksomhed, og vi dækker hele Danmark. Få hjælp til alt fra bogføring og regnskab til ESG-rapportering og digitalisering af din virksomhed.

Få et uforpligtende tilbud

Hver dag løser vi opgaver sammen med +20.000 små og mellemstore virksomheder. Kontakt os i dag og hør mere om, hvordan vi kan hjælpe dig og din forretning.

Revision og rådgivning tæt på dig

Vi er din lokale revisor og rådgiver i hele Danmark. Find din lokale kontaktperson ved at vælge den by, der er tættest på dig.

Emil Uggerhøj

Partner, PwC Denmark

2264 7560

Email

Jannick Kjersgaard

Partner, statsaut. revisor, Esbjerg, PwC Denmark

2960 6941

Email

Mads Hornbæk

Partner, statsaut. revisor, Herning, PwC Denmark

9660 2600

Email

Brian Rønne Nielsen

Partner, Hillerød, PwC Denmark

3945 9165

Email

Nikolaj Erik Johnsen

Partner, PwC Denmark

2220 2264

Email

Brian Petersen

Partner, statsaut. revisor, Odense, PwC Denmark

6314 4224

Email

Lars Vagner Hansen

Partner, statsaut. revisor, Ringsted, PwC Denmark

5158 4359

Email

Jan Bunk Harbo Larsen

Partner, statsaut. revisor, Trekantområdet, PwC Denmark

2366 4822

Email

Torben Toft Kristensen

Partner, statsautoriseret revisor, Aalborg, PwC Denmark

9635 4024

Email

Mads Meldgaard

Partner, Assurance, Aarhus, PwC Denmark

8932 5734

Email

Hide