Outsourcing af økonomifunktion – hvad er dine fordele?

#

Det er sikkert ikke første gang, du som virksomhedsejer hører begrebet outsourcing.

 

Virksomheder i alle størrelser gør ofte brug af outsourcing, men hvad betyder det helt præcist? Og kan det mon være en god idé for din virksomhed at outsource nogle af de administrative opgaver?

 

I artiklen her vil vi se nærmere på, hvilke fordele der er, og hvilken værdi det kan skabe, hvis du vælger at outsource hele eller dele af din økonomifunktion.

Hvad betyder outsourcing?

Outsourcing er et økonomisk begreb, der dækker over, at en virksomhed overlader en række opgaver til en underleverandør. Aktiviteter, der tidligere er blevet håndteret internt i virksomheden bliver i stedet håndteret eksternt.

Hvis du tidligere har hørt om virksomheder, der eksempelvis har foretaget lønoutsourcing, er det ikke tilfældigt. Økonomifunktionen er noget af det, flere og flere virksomheder viser interesse for at outsource.

Men hvorfor det, og hvad indebærer det helt præcist? Og kan outsourcing rent faktisk være med til at skabe værdi for dig og din virksomhed?

Outsourcing af økonomifunktionen – hvorfor er det en god idé?

Det kan være omfangsrigt og tidskrævende selv at stå for opgaver som lønadministration, bogføring, beregning og indberetning af moms samt periodevis rapportering. Særligt, hvis det ikke er din spidskompetence som virksomhedsejer.

Så hvad er alternativet?

Det er at overlade det til en professionel. En, som ved, hvad det hele handler om, så det bliver gjort rigtigt i første omgang. Det er dét, mange virksomheder synes er godt ved at outsource deres økonomifunktion.

Hvilke økonomiske aktiviteter kan du outsource?

Det kan være meget forskelligt, hvilke administrative økonomiske opgaver en virksomhed vælger at outsource. Det kommer helt an på den enkelte virksomheds behov. Det er dog ofte aktiviteter som: 

 • Lønadministration
 • Beregning og indberetning af moms
 • Perioderapportering
 • Bogholderi

Vælger du som virksomhedsejer at outsource ovennævnte opgaver, vil det i stedet give dig mulighed for at bruge tid og ressourcer på at skabe vækst i din virksomhed.  

Men tid og ressourcer er ikke de eneste fordele, der er ved at lade en ekstern samarbejdspartner stå for væsentlige aspekter som løn og bogholderi. Lad os kigge nærmere på de andre fordele. 

Outsourcing kan spare dig for tid, penge og ressourcer

Hvis du tager de økonomiske briller på, er de andre fordele ved outsourcing blandt andet:

 • Du vil typisk opleve at kunne spare penge og ressourcer ved at lade andre om opgaver, der ikke relaterer sig til din virksomheds kerneydelser. 
 • Opdaterede tal og løbende formidling giver dig et bedre økonomisk overblik.
 • Du får større gennemsigtighed i forhold til din virksomheds driftsomkostninger.
 • Din virksomhed kan spare penge ved at undgå at have faste udgifter til eksempelvis en bogholder. Er økonomifunktionen outsourcet, er det kun, når der er behov for hjælp til opgaver, at det vil være forbundet med en udgift.
 • Ved outsourcing kan din virksomhed få mulighed for at skrue op og ned for ydelserne efter behov.
 • Det vil give større fleksibilitet ved sygdom og ferie. 
 • Ved opsigelser eller andet bliver virksomhedens drift ikke ramt, da det ikke er dit ansvar som virksomhedsejer at have ressourcerne på plads.

Derudover er det værd at have in mente, at i takt med din virksomheds udvikling vokser de administrative opgaver også. 

Det kan kræve mange forskellige ressourcer, hvis alle økonomiske aspekter skal håndteres internt, og det kan derfor ende med at blive en dyr affære. 

Ved outsourcing er alle de nødvendige ressourcer allerede tilgængelige. Det er en stor fordel, så du ikke skal investere i flere interne ressourcer løbende, i takt med at behovene måske ændrer sig. 

Sådan får du succes med outsourcing

Outsourcing kan være en stor hjælp for din virksomhed. Der kan være penge at spare, ressourcer, der kan bruges andetsteds, og stor tryghed ved at vide, at der er fuldstændig styr på det økonomiske, når det er lagt i hænderne på en specialist. 

Men hvordan griber du først og fremmest din outsourcing an, så du både får succes med det og skaber værdi for din virksomhed? 

Der kommer her et par gode råd, du med fordel kan skrive dig bag øret, når du skal finde den helt rigtige virksomhed at outsource til.

Saml alt ved én underleverandør

Det er en fordel, hvis du vælger en underleverandør, som kan håndtere alle dine økonomiopgaver. 

Det giver dig både mulighed for at spare tid, når du ikke skal kontakte en række forskellige underleverandører, men du får også en stor tryghed, når du ved, at alt kører strømlinet.

Sørg for, at ydelserne kan justeres 

Når en virksomhed er i vækst, kan behovene nemt ændre sig med tiden. Det kan eksempelvis være, at der kommer flere ansatte til, hvorfor lønadministrationsdelen vokser, eller at mængden af transaktioner og bilag øges. Det kan også være, der pludselig er behov for at gå fra kvartalsvis rapportering til månedlig rapportering.

Det er derfor en god ide at sørge for at outsource til en virksomhed, hvor der er mulighed for at skrue op og ned for kapaciteten. 

Når behovene ændrer sig, og der er brug for andre ydelser, er det dermed stadig muligt at være tilknyttet den samme underleverandør, som har et indgående kendskab til netop din virksomheds regnskab. 

Få en personlig rådgiver 

Det er en god ide at vælge en underleverandør, som tilbyder, at din virksomhed kan blive tilknyttet en personlig rådgiver. Det skaber tryghed og sikrer samtidig en fast procedure, når det for eksempel er den samme bogholder, du taler med, når du har spørgsmål, eller når du har brug for vejledning. 

Når processerne er fastlagte, vil du opleve, at du får et større økonomisk overblik. 

Opsummering - de vigtigste pointer ved outsourcing

Vi har nu set nærmere på de mange forskellige fordele og den værdiskabende effekt, der kan være ved outsourcing af din virksomheds økonomifunktion. 

Lad os tage en kort opsummering af dem bare én gang til: 

 • Outsourcing giver dig mulighed for at spare tid, penge og ressourcer, fordi økonomiopgaverne ikke længere er på dit skrivebord. 
 • Færre administrative opgaver medfører, at både du og dine medarbejderes ressourcer kan bruges på andre arbejdsopgaver. 
 • Du får som virksomhedsejer en større tryghed og et bedre økonomisk overblik, fordi lønadministration med mere er lagt i hænderne på en specialist. 
 • Outsourcing skaber fleksibilitet ved sygdom og ferie. Det er heller ikke din opgave som virksomhedsejer at have styr på ressourcerne ved opsigelser. 
 • Er de administrative opgaver outsourcet, er det ikke nødvendigt at investere i forskellige interne ressourcer til håndtering heraf, i takt med at behovene i din virksomhed ændrer sig. 

Vi er ejerlederens betroede revisor, rådgiver og outsourcingpartner

Det gælder uanset størrelsen på din virksomhed, og vi dækker hele Danmark. Få hjælp til alt fra bogføring og regnskab til ESG-rapportering og digitalisering af din virksomhed.

Få et uforpligtende tilbud

Hver dag løser vi opgaver sammen med +20.000 små og mellemstore virksomheder. Kontakt os i dag og hør mere om, hvordan vi kan hjælpe dig og din forretning.

Revision og rådgivning tæt på dig

Vi er din lokale revisor og rådgiver i hele Danmark. Find din lokale kontaktperson ved at vælge den by, der er tættest på dig.

Emil Uggerhøj

Partner, PwC Denmark

2264 7560

Email

Jannick Kjersgaard

Partner, statsaut. revisor, Esbjerg, PwC Denmark

2960 6941

Email

Mads Hornbæk

Partner, statsaut. revisor, Herning, PwC Denmark

9660 2600

Email

Brian Rønne Nielsen

Partner, Hillerød, PwC Denmark

3945 9165

Email

Nikolaj Erik Johnsen

Partner, PwC Denmark

2220 2264

Email

Brian Petersen

Partner, statsaut. revisor, Odense, PwC Denmark

6314 4224

Email

Lars Vagner Hansen

Partner, statsaut. revisor, Ringsted, PwC Denmark

5158 4359

Email

Jan Bunk Harbo Larsen

Partner, statsaut. revisor, Trekantområdet, PwC Denmark

2366 4822

Email

Torben Toft Kristensen

Partner, statsautoriseret revisor, Aalborg, PwC Denmark

9635 4024

Email

Mads Meldgaard

Partner, Assurance, Aarhus, PwC Denmark

8932 5734

Email

Hide