Sådan indberetter og håndterer du dine børsnoterede aktier

Sådan indberetter og håndterer du dine børsnoterede aktier

Det er vigtigt for dig som personlig aktionær at have styr på, hvordan du indberetter og håndterer køb og salg af børsnoterede aktier. Nogle af de skattemæssige fordele kan nemlig ikke udnyttes, hvis du ikke har håndteret indberetningen til SKAT korrekt. Derudover er der mange skattemæssige regler, som du må tage højde for, og her kan du læse om de vigtigste regler, så du kan danne dig et overblik.

Du skal altid indberette dine køb af aktier

SKAT skal have oplysning om køb af aktier. Nedenfor kan du se, hvordan du kan foretage din indberetning:

 • Når du køber via din bank eller fondshandler her i Danmark, sker indberetningen automatisk, og du behøver ikke selv at gøre noget. Banker og fondshandlere i Danmark har pligt til at indberette oplysningerne til SKAT.
 • Du skal dog selv huske at oplyse købet til SKAT, hvis det drejer sig om værdipapirer, der er købt i udlandet og placeret i et udenlandsk depot.
 • Gem kvittering for køb af værdipapirer. Kvitteringen kan være vigtig, når du sælger papirerne igen.
 • Ved købet skal der oplyses til SKAT om aktiernes;
  • Identitet: Dvs. hvilket selskab aktierne er købt i.
  • Antal: Mængden af købte aktier skal oplyses.
  • Købstidspunkt: Hvornår aktierne er blevet erhvervet.
  • Købesum inkl. handelsomkostninger: Det totale beløb aktierne er købt for eller stykprisen på handelsdagen samt handelsomkostninger i form af gebyr.

Hvordan behandler man salg af børsnoterede aktier skattemæssigt?

Opgørelse af gevinst og tab

Beskatningen sker i forbindelse med salg af børsnoterede aktier, hvilket kaldes realisationsprincippet. Hovedreglen er, at gevinst og tab opgøres efter gennemsnitsmetoden. Ved salg af aktieretter og tegningsretter gælder der dog andre regler. Gennemsnitsmetoden går simpelt beskrevet ud på, at gevinsten eller tab opgøres som forskellen mellem salgssummen af de solgte aktier og den gennemsnitlige købesum af de solgte aktier. Den gennemsnitlige købesum beregnes af købesummerne for samtlige aktier i hvert selskab før salget.

Salg med gevinst

Når du sælger aktier, skal du betale skat af gevinsten. Gevinst ved salg af børsnoterede aktier beskattes som aktieindkomst.

Salg med tab

Du kan modregne tab ved afståelse af børsnoterede aktier i aktieudbytter og gevinster. Modregningen skal ske i den samlede sum af udbytter og gevinster vedrørende børsnoterede aktier m.v. Du skal derfor ikke modregne i de enkelte udbytter og gevinster, men i den samlede sum af disse.

Fremtidigt fradrag af tab

Hvis du ikke har mulighed for at bruge tabet i det år, tabet er sket, kan du - på ubestemt tid - bruge det til fradrag i aktieudbytter og gevinster, som vedrører børsnoterede aktier m.v.

Husk indberetningspligten ved køb af aktier

Det er som sagt et krav, at du fortæller SKAT om købet af aktierne, så du efterfølgende kan fradrage et eventuelt tab på aktierne.

Skattesatserne for aktieindkomst for 2023

 • 27 procent i skat af de første kr. 61.000 kr. (2023: 58.900 kr.) i aktieindkomst.
 • 42 procent af aktieindkomst ud over 61.000 kr. (2023: 58.900 kr.).

Aktieindkomst er summen af udbytter og gevinster (fortjenester) ved salg.

Se overgangsreglerne for aktier og investeringsbeviser købt før 2006

Der gælder særlige regler for salg af børsnoterede aktier, hvis du har erhvervet dem før 2006. Børsnoterede aktier som du har købt før 1. januar 2006 og solgt efter 1. januar 2006 er skattefri, hvis nedenstående betingelser er opfyldt:

 1. Kursværdien af alle dine børsnoterede aktier pr. 31 december 2005 var højst 136.600 kr. (for ægtefæller udgør beløbet 273.100 kr.).
 2. Du har købt aktierne før den 1. januar 2006.
 3. Aktierne var børsnoterede pr. 31 december 2005 og er stadig optaget til handel på et reguleret marked, når du sælger.
 4. Du har ejet aktierne i minimum tre år, når du sælger.

OBS: Når du opfylder betingelserne for skattefrihed, kan du omvendt heller ikke trække tab fra eller fremføre tab til senere år på selvangivelsen.

Vi er ejerlederens betroede revisor, rådgiver og outsourcingpartner

Det gælder uanset størrelsen på din virksomhed, og vi dækker hele Danmark. Få hjælp til alt fra bogføring og regnskab til ESG-rapportering og digitalisering af din virksomhed.

Få et uforpligtende tilbud

Hver dag løser vi opgaver sammen med +20.000 små og mellemstore virksomheder. Kontakt os i dag og hør mere om, hvordan vi kan hjælpe dig og din forretning.

Revision og rådgivning tæt på dig

Vi er din lokale revisor og rådgiver i hele Danmark. Find din lokale kontaktperson ved at vælge den by, der er tættest på dig.

Emil Uggerhøj

Partner, PwC Denmark

2264 7560

Email

Jannick Kjersgaard

Partner, statsaut. revisor, Esbjerg, PwC Denmark

2960 6941

Email

Mads Hornbæk

Partner, statsaut. revisor, Herning, PwC Denmark

9660 2600

Email

Brian Rønne Nielsen

Partner, Hillerød, PwC Denmark

3945 9165

Email

Nikolaj Erik Johnsen

Partner, PwC Denmark

2220 2264

Email

Brian Petersen

Partner, statsaut. revisor, Odense, PwC Denmark

6314 4224

Email

Lars Vagner Hansen

Partner, statsaut. revisor, Ringsted, PwC Denmark

5575 8708

Email

Jan Bunk Harbo Larsen

Partner, statsaut. revisor, Trekantområdet, PwC Denmark

2366 4822

Email

Torben Toft Kristensen

Partner, statsautoriseret revisor, Aalborg, PwC Denmark

9635 4024

Email

Mads Meldgaard

Partner, Assurance, Aarhus, PwC Denmark

8932 5734

Email

Hide