10 nøgletal, der gør dig i stand til at udvikle din virksomhed

#

Nøgletal er beregninger, der er baseret på din virksomheds regnskabstal. De beskriver din virksomheds økonomiske situation og tager udgangspunkt i forskellige økonomiske områder i din virksomhed. Nøgletalsanalyser er vigtige for din virksomhed, da du kan bruge dem til at undersøge, hvorvidt din virksomhed er i udvikling, stilstand eller tilbagegang. Nøgletalsanalyserne kan gøre dig i stand til at identificere områder, hvor din virksomhed performer godt og områder, hvor der er potentiale for optimering.

Følgende nøgletal er vigtige at kende, når du driver en virksomhed, og er dem, som artiklen vil tage udgangspunkt i: 

  • Afkastningsgraden
  • Overskudsgraden
  • Egenkapitalens forrentning
  • Debitor omsætningshastigheden
  • Kreditor omsætningshastigheden
  • Varelager omsætningshastigheden
  • Bruttomarginen - også kaldet dækningsgraden
  • Soliditetsgraden
  • Likviditetsgraden
  • Likviditetsgraden 2.

Sammenlign dine nøgletal med dine konkurrenters

Hvis du beregner nøgletal på din virksomheds aktuelle regnskabsår, kan du sammenligne din virksomhed med andre i samme branche. På den måde kan du se, hvordan din virksomheds økonomiske situation er i forhold til dine konkurrenters. Hvis du har haft flere regnskabsår i din virksomhed, kan du holde nøgletalsanalyserne for de forskellige regnskabsår op imod hinanden. På den måde kan du se din virksomheds økonomiske udvikling. 

Sammenligner du dine egne tal med dine konkurrenters, er det vigtigt, at du har gjort dit forarbejde. Virksomheder kan nemlig have forskellige strategier og dermed også forskelligt fokus på nøgletal. Fx vil det ikke give mening at sammenligne en handels- og en produktionsvirksomhed, da strategierne og investeringsbehovet er forskellige. Det er derfor vigtigt, at du har in mente, hvilken strategi de andre spillere på markedet har, hvis du vælger at sammenligne din egen virksomhed med deres.

Har du styr på hvilke nøgletal, der er vigtige? Og hvordan du kan bruge dem til at videreudvikle og optimere din virksomhed? Læs med og få indsigt i de forskellige nøgletal, og hvad de fortæller om din virksomheds økonomi.

Din virksomheds indtjeningsevne

En vigtig analyse, du kan lave af din virksomhed, er at undersøge, hvor profitabel den er. Når du skal have indblik i, om din virksomhed er god til at tjene penge, skal du se på de her tre nøgletal: afkastningsgraden, overskudsgraden og egenkapitalens forrentning. 

Hvad er afkastningsgraden?

Afkastningsgraden måler, om din virksomhed er i stand til at generere overskud ud fra den samlede investerede kapital i form af aktiver. Det er et vigtigt nøgletal, hvis du arbejder på at forbedre din virksomheds driftsresultat, eller skal vurdere om du får tilstrækkeligt afkast ud af dine anlægsinvesteringer

Du beregner din virksomheds afkastningsgrad ud fra følgende formel: 

Resultat før finansielle poster × 100 / Samlede aktiver = Afkastningsgraden 

Det betyder, at investeres der fx 1.000.000 kr. i maskiner eller andre aktiver til din virksomhed, og din virksomheds nettoresultat er 300.000 kr., så har du en afkastningsgradsgrad på 30 %. Det vil sige, at du får et afkast på 30 kr., hver gang der investeres 100 kr.

Hvad er overskudsgraden?

Overskudsgraden viser, hvor meget din virksomhed reelt tjener på dine salg, efter omkostningerne forbundet med salget er trukket fra. Det er et vigtigt nøgletal, hvis du arbejder på at forbedre din virksomheds driftsresultat.

Du beregner din virksomheds overskudsgrad ud fra følgende formel: 

Resultat før finansielle poster × 100 / Nettoomsætning = Overskudsgrad

Det betyder, at hvis du har et resultat før finansielle poster på 100.000 kr., og din virksomheds omsætning er på 700.000 kr., så har du en overskudsgrad på 14,3 %. Det vil sige, at du tjener 14,3 øre pr. omsat krone.

Hvad er forrentning af egenkapitalen?

Egenkapitalens forrentning er et udtryk for afkastet på din virksomheds egenkapital og dermed afkastet af din formue i virksomheden. Nøgletallet er vigtigt for dig, der overvejer at hente investorer til din virksomhed, eller hvis du overvejer at sælge din virksomhed. 

Du beregner egenkapitalens forrentning ud fra følgende formel: 

Årets resultat × 100 / Gennemsnitlig egenkapital = Egenkapitalens forrentning

Hvis din egenkapitals forrentning fx er mindre end afkastningsgraden, taber din virksomhed på fremmedkapitalen, dvs. den eksterne kapital din virksomhed er finansieret med. Hvis din egenkapitals forrentning derimod er større end afkastningsgraden, så får din virksomhed mere ud af fremmedkapitalen i forhold til, hvad det koster dig at låne fremmedkapitalen. 

Omsætningshastigheder

Du kan analysere, hvor effektiv din virksomheds drift er, ved at analysere på de forskellige omsætningshastigheder, der findes. De tre vigtigste nøgletal, når det kommer til omsætningshastigheder, er: debitor omsætningshastigheden, kreditor omsætningshastigheden og varelager omsætningshastigheden.

Hvad er debitor omsætningshastigheden?

Debitorernes omsætningshastighed måler, hvor hurtige dine debitorer er til at indbetale deres skyldige beløb. Det er et nøgletal, der viser, hvor lang din kredittid er. 

Du beregner omsætningshastigheden på debitorer ud fra følgende formel: 

Nettoomsætning / (Varedebitorer, primo + ultimo / 2) = Debitor omsætningshastigheden

Hvis debitorernes omsætningshastighed er høj, er det positivt, fordi det betyder, at dine debitorer indbetaler deres skyldige beløb til din virksomhed hurtigt.

Hvad er kreditor omsætningshastigheden?

Kreditorernes omsætningshastighed fortæller omvendt, hvor lang kredittid din virksomhed har hos dine kreditorer. 

Du beregner omsætningshastigheden på kreditorer ud fra følgende formel: 

Varekøb / (Kreditorer, primo + ultimo / 2) = Kreditor omsætningshastigheden

Det er positivt for din virksomhed, hvis kreditorernes omsætningshastighed er lav, da din virksomhed vil have kapitalen i virksomheden længst muligt.

Hvad er varelagerets omsætningshastighed?

Varelagerets omsætningshastighed fortæller, hvor mange gange dit lager bliver omsat på ét år. 

Du beregner varelagerets omsætningshastighed ud fra følgende formel: 

Vareforbrug / (Varelager, primo + ultimo / 2) = Varelagerets omsætningshastighed

Hvis varelagerets omsætningshastighed i din virksomhed fx er på 4, betyder det, at din virksomhed når at købe og omsætte varer 4 gange på et år. Jo højere tallet er, desto bedre er det for din virksomhed, da det betyder, at dine varer ligger på dit lager kortere tid.

Forholdet mellem din omsætning og dine omkostninger

Du har brug for at vide, om din virksomhed er i balance. For at undersøge det, skal du se på forholdet mellem din omsætning og dine omkostninger. Analysen tager udgangspunkt i følgende nøgletal: bruttomarginen - også kaldet dækningsgraden.

Hvad er bruttomarginen/dækningsgraden?

Bruttomarginen viser, hvor stor en procentdel af din virksomheds omsætning, der er tilbage efter direkte omkostninger. Bruttomarginen er et vigtigt nøgletal i forhold til at analysere din virksomheds prissætning af de produkter og/eller ydelser, din virksomhed sælger.

Formel for udregning

Du beregner din virksomheds bruttomargin ud fra følgende formel: 

Bruttofortjeneste × 100 / Nettoomsætning = Bruttomargin

Hvis du fx har en høj bruttomargin, betyder det, at din virksomhed beholder meget af hvert omsatte krone til at opfylde andre forpligtelser. Det betyder, at din prissætning er god. Hvis du derimod har en lav bruttomargin, kan du overveje at justere din prissætning, så du har penge nok til at dække dine faste omkostninger. 

Bruttomarginen afhænger i høj grad af din virksomheds prisstrategi. Hvis du konkurrerer på fx pris, er det naturligt, at du har en lavere bruttomargin.

Din virksomheds sundhed (likviditet)

Det er vigtigt for dig som virksomhedsejer at vide, om du driver en sund forretning. For at undersøge dette, kan du se på følgende nøgletal: soliditetsgraden, likviditetsgraden og likviditetsgraden 2. 

Hvad er soliditetsgraden?

Soliditetsgraden viser, om din virksomhed er modstandsdygtig over for et evt. økonomisk tab.

Du beregner din virksomheds soliditetsgrad ud fra følgende formel: 

Egenkapital ultimo × 100 / Samlede aktiver ultimo = Soliditetsgrad

Tallet afspejler, hvor meget af din virksomheds kapital, der er finansieret af ekstern kapital, og hvor meget, der er finansieret af din virksomheds egenkapital. 

Hvis du fx har en meget lav soliditetsgrad, er det et billede på, at din virksomhed primært er finansieret af ekstern kapital, fx med lån eller andre kreditorer. Det betyder, at din virksomhed vil være mindre modstandsdygtig over for et økonomisk tab, da din virksomheds egenkapital er lav. 

Hvad er likviditetsgraden?

Likviditetsgraden er et udtryk for, hvor god din virksomheds betalingsevne er. 

Du beregner din virksomheds likviditetsgrad ud fra følgende formel: 

Omsætningsaktiver ultimo / Kortfristet gæld ultimo = Likviditetsgrad

Hvis du fx har omsætningsaktiver på 200.000 kr. i din virksomhed og en kortfristet gæld på 50.000 kr., så er din virksomheds likviditetsgrad 4,0. 

Det er positivt, da den som tommelfingerregel gerne skal være mere end 1,0. Hvis din likviditetsgrad er 1,0 eller større, er der en balance mellem de likvider, din virksomhed får ind (omsætningsaktiver), og de likvider, der går ud af din virksomhed (kortfristet gæld).

Hvad er likviditetsgraden 2?

Likviditetsgrad 2 fortæller, ligesom den almindelige likviditetsgrad, omkring likviditeten i din virksomhed. Hvis din virksomhed fx sælger varer, vil du ofte have store pengebindinger i dit varelager. Likviditetsgrad 2 er et udtryk for din virksomheds evne til at betale sine kreditorer og anden kortfristede gæld, såfremt at du ikke kan komme af med dit varelager. 

Du beregner din virksomheds likviditetsgrad 2 ud fra følgende formel: 

(Omsætningsaktiver - Varebeholdninger) / Kortfristet gæld ultimo = Likviditetsgrad 2 

Hvis du fx har omsætningsaktiver på 100.000 kr. i din virksomhed og en varebeholdning på 20.000 kr. og en kortfristet gæld på 50.000 kr., så er din virksomheds likviditetsgrad 2 1,6. 

Det er positivt, da den som tommelfingerregel gerne skal være mere end 1,0.

Vi er ejerlederens betroede revisor, rådgiver og outsourcingpartner

Det gælder uanset størrelsen på din virksomhed, og vi dækker hele Danmark. Få hjælp til alt fra bogføring og regnskab til ESG-rapportering og digitalisering af din virksomhed.

Få et uforpligtende tilbud

Hver dag løser vi opgaver sammen med +20.000 små og mellemstore virksomheder. Kontakt os i dag og hør mere om, hvordan vi kan hjælpe dig og din forretning.

Revision og rådgivning tæt på dig

Vi er din lokale revisor og rådgiver i hele Danmark. Find din lokale kontaktperson ved at vælge den by, der er tættest på dig.

Emil Uggerhøj

Partner, PwC Denmark

2264 7560

Email

Jannick Kjersgaard

Partner, statsaut. revisor, Esbjerg, PwC Denmark

2960 6941

Email

Mads Hornbæk

Partner, statsaut. revisor, Herning, PwC Denmark

9660 2600

Email

Brian Rønne Nielsen

Partner, Hillerød, PwC Denmark

3945 9165

Email

Nikolaj Erik Johnsen

Partner, PwC Denmark

2220 2264

Email

Brian Petersen

Partner, statsaut. revisor, Odense, PwC Denmark

6314 4224

Email

Lars Vagner Hansen

Partner, statsaut. revisor, Ringsted, PwC Denmark

5575 8708

Email

Jan Bunk Harbo Larsen

Partner, statsaut. revisor, Trekantområdet, PwC Denmark

2366 4822

Email

Torben Toft Kristensen

Partner, statsautoriseret revisor, Aalborg, PwC Denmark

9635 4024

Email

Mads Meldgaard

Partner, Assurance, Aarhus, PwC Denmark

8932 5734

Email

Hide