Få kendskab til parametre i en værdiansættelse

#

Værdiansættelse af en virksomhed er et væsentligt emne i forbindelse med salg eller finansiering af virksomheden. Her får du en kort beskrivelse af de nøgleparametre, der indgår i en værdiansættelsesmodel, og hvorfor de påvirker værdien af din virksomhed. Med den viden kan du bruge parametrene som et styringsredskab mod en højere værdiansættelse i den løbende drift.

Hvilke parametre indgår i en værdiansættelse?

Omsætning

I en værdiansættelse indgår dine omsætningstal - både historisk set og i forhold til dine forventninger og planer for fremtiden. Derfor kan du med fordel have et systematisk overblik over dine salgstal, holde dem opdaterede, og målrettet forsøge at forbedre dem ved fx at lave en salgsstrategi, salgspipeline, og ved at have styr på din produkt-/service-portefølje. Alt efter, hvad tallene viser fra dag til dag, kan du bruge dem som et pejlemærke i den daglige drift.

Indtjening

Derudover kigges der på din indtjeningsevne - altså hvor god du er til at tjene penge og hvor profitabel din virksomhed er. Jo bedre din indtjeningsevne er, des mere attraktivt er det at investere sine penge i din virksomhed.

Følgende finansielle nøgletal siger noget om din virksomheds indtjening:

  1. Overskudsgraden, der beskriver hvor stor en del af omsætningen, der bliver til overskud før renter i din forretning.
  2. Egenkapitalforretningen der beskriver, om det er attraktivt at være ejer i virksomheden i forhold til at have pengene stående i banken eller i værdipapirer - dvs. det er den rente (afkast), som man får ved at have investeret sine penge i virksomheden.
  3. Afkastgraden, der beskriver det afkast din virksomhed skaber af sine aktiver, hvilket viser, om det kan betale sig at have investeret sine penge i virksomheden.

Ligesom din omsætning kan du med fordel have et systematisk overblik over de tre finansielle nøgletal, hele tiden holde dem opdaterede, og målrettet forsøge at forbedre dem, og styre efter dem i din dagligdag.

Kapitalbinding og likviditet

Jo større kapitalbindinger, du har i din virksomhed, des mere trækker det ned i en værdiansættelse. Derfor skal du nedbringe dine aktiver, hvilket skaber bedre likviditet og det er et væsentligt parameter, når investorer og banker ser på værdiansættelser. Kapitalbindinger og likviditet omhandler bl.a. lagerstyring, kreditorer, debitorer (også kaldet arbejdskapitalen).

Goodwill

Omsætning, indtjening og kapitalbinding er alle finansielle nøgletal. Det kaldes beregning af goodwill, som der også tages højde for i en værdiansættelse. Goodwill kræver en mere subjektiv vurdering.

Det, der kigges på er:

  1. Tendenser i branchen
  2. Eventuelle leverandør- og/eller samarbejdsforhold (fx krav, afhængighed o. lign.)
  3. Virksomhedens beliggenhed
  4. Virksomhedens kundemasse (fx historiske kundetilfredshed, brand awareness o. lign.)
  5. Medarbejderstab (fx erfaringer, stabilitet, kendskab til produkt/service o. lign.)
  6. Potentielle købere (fx købekraft, interesse, åbenlyse synergier af øvrige aktører i branchen).
Værdiskabende investeringer

En værdiansættelse afhænger også af, hvor mange penge, der er brugt på værdiskabende investeringer, og om virksomheden har eller er på vej til, at høste frugterne af investeringen. Det kan fx være et nyt it-system eller andre initiativer, der forbedrer din forretning.

Når du vælger at lave værdiskabende investeringer, vil det være en fordel, også i henhold til køb/salg af virksomhed, at investeringerne dokumenteres med en klar business case - dvs. dine værdiskabende investeringer skal være velovervejede og med klare gevinster og mål for øje.

Vi er ejerlederens betroede revisor, rådgiver og outsourcingpartner

Det gælder uanset størrelsen på din virksomhed, og vi dækker hele Danmark. Få hjælp til alt fra bogføring og regnskab til ESG-rapportering og digitalisering af din virksomhed.

Få et uforpligtende tilbud

Hver dag løser vi opgaver sammen med +20.000 små og mellemstore virksomheder. Kontakt os i dag og hør mere om, hvordan vi kan hjælpe dig og din forretning.

Revision og rådgivning tæt på dig

Vi er din lokale revisor og rådgiver i hele Danmark. Find din lokale kontaktperson ved at vælge den by, der er tættest på dig.

Emil Uggerhøj

Partner, PwC Denmark

2264 7560

Email

Jannick Kjersgaard

Partner, statsaut. revisor, Esbjerg, PwC Denmark

2960 6941

Email

Mads Hornbæk

Partner, statsaut. revisor, Herning, PwC Denmark

9660 2600

Email

Brian Rønne Nielsen

Partner, Hillerød, PwC Denmark

3945 9165

Email

Nikolaj Erik Johnsen

Partner, PwC Denmark

2220 2264

Email

Brian Petersen

Partner, statsaut. revisor, Odense, PwC Denmark

6314 4224

Email

Lars Vagner Hansen

Partner, statsaut. revisor, Ringsted, PwC Denmark

5575 8708

Email

Jan Bunk Harbo Larsen

Partner, statsaut. revisor, Trekantområdet, PwC Denmark

2366 4822

Email

Torben Toft Kristensen

Partner, statsautoriseret revisor, Aalborg, PwC Denmark

9635 4024

Email

Mads Meldgaard

Partner, Assurance, Aarhus, PwC Denmark

8932 5734

Email

Hide