Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Gode råd til dit bankmøde i en svær tid

Det er en god idé at have en tæt dialog med din bank i svære tider, så de ved, hvad der sker i din virksomhed. Inden dit bankmøde er det godt, hvis du forbereder dig grundigt, så du kan få mest muligt ud af mødet. Vi vil se nærmere på nogle af de ting, du kan gøre for at være klædt bedst muligt på inden dit næste bankmøde.

Ukendt territorium kalder på grundig forberedelse

Mange danske virksomheder er hårdt pressede på økonomien grundet COVID-19. Det betyder, at mange virksomhedsejere har brug for at gå i dialog med deres bank. Det er en god idé, hvis du rækker ud til din bank, så snart din virksomheds omstændigheder ændrer sig fra normalen, fordi banken kan være en vigtig sparringspartner. Jo hurtigere I starter dialogen, jo hurtigere kan I sammen agere i de forskellige scenarier, der kan opstå og finde en løsning, der forhåbentligt kan hjælpe din virksomhed gennem den svære tid.

Der findes ikke en facitliste til, hvordan tingene skal løses, men det betyder ikke, at der ikke er en masse gode tiltag, du kan gøre for at klæde din bank bedre på i forbindelse med dit møde. Helt overordnet er det en god idé, hvis du kan skabe et overblik over din virksomheds nuværende og fremtidige situation - I sammen kan arbejde ud fra. Du kan fx tage udgangspunkt i nedenstående punkter inden dit næste bankmøde.

Tegn et billede af din nuværende situation

Det er vigtigt, at du sætter dig i bankens sted, når du skal udarbejde et overblik over din nuværende situation. Du skal derfor have fuld gennemsigtighed i de tal og planer, du fremlægger din bank, så de har det bedste udgangspunkt at hjælpe dig ud fra.

Dan dig et tydeligt overblik over din økonomiske situation

Hvad har situationen betydet for din virksomhed indtil videre? Det kan være i forhold til fx omsætningsfald, omsætningsstigning eller om din omsætning er forblevet som normalt? Har du fået nogle nye produkter eller udbudt nye services på baggrund af den svære tid? Her er det vigtigt, du får sat ord på, hvad der sker i din virksomhed netop nu.

Kan du få del i hjælpepakkerne?

Find ud af hvilke hjælpepakker, du eventuelt kan gøre brug af. Hvis du ikke har overblikket over det, er det en god idé at tale med en revisor, som kan hjælpe dig med at finde frem til de hjælpepakker, du er berettiget til.

Har du allerede søgt nogle af hjælpepakkerne, så inddrag din bank i, hvad du har søgt, og hvad du forventer at modtage derfra.

Lav en analyse af din forretning

Undersøg de forskellige elementer i din forretning og find ud af, hvad din virksomheds kvaliteter og risikofaktorer er. Det kommer banken nemlig også til at gøre, så det er godt, hvis du er forberedt med din egen analyse. Nogle af de ting, du fx kan se på, er:

  • Hvor afhængig er din virksomhed er dine leverandører? 
  • Hvor afhængig er din virksomhed af dine kunder?
  • Hvor afhængig er din virksomhed er nøglepersoner?
  • Har ledelsen identificeret de vigtigste risikofaktorer? 
  • Har ledelsen et beredskab mod de vigtigste risikofaktorer?
  • Vurder, om nogle af dine omkostninger kan skæres fra eller gøres til variable omkostninger? 
  • Har din virksomhed den rette bemanding?

Tegn et billede af din fremtidige situation

Lige så vigtigt det er for dig at skabe et overblik over din nutidige situation, lige så vigtigt er det, at du ser på fremtiden i din virksomhed. Det kan virke svært at lave forudsigelser på baggrund af en svær tid, det er dog stadig vigtigt, at du gør dit bedste, så du i dialog med din bank kan se på hvilke tiltag, der kan hjælpe din virksomhed videre.

Overvej din forretningsmodel

Har den nuværende situation givet anledning til ændringer i din virksomhed fremadrettet? Har du fx fået nye produkter eller skåret i personalet? Her skal du også reflektere over, om du kan lave yderligere tiltag, der kan være med til at tilpasse din virksomhed til den fremtidige situation. Udnytter du fx de muligheder, der er i digitalisering godt nok? Og er der nogle partnerskaber, du med fordel kan indgå, så din virksomhed kan klare sig bedre?

Få styr på dine budgetter

Udarbejd nye likviditets- og driftsbudgetter for resten af 2020, der er tilpasset den nuværende situation - og ikke med udgangspunkt i dine 2019-tal. Det er vigtigt, du får udarbejdet realistiske likviditetsprognoser og detaljerede likviditetsbudgetter, så du kan få gennemført tiltag, der frigører likviditet i din virksomhed.

Det er også en god idé at have relevante finansielle informationer med som fx seneste årsregnskab, seneste interne regnskaber (måneds- og kvartalsregnskaber) og likviditetsoversigter.

Ejerlederforhold

Som ejerleder er det oftest dig, der står med ansvaret for at træffe beslutningerne i virksomheden. Og de beslutninger kan spænde vidt og bredt.

Vores eksperter deler derfor deres viden og giver dig gode råd om nogle af de væsentligste emner, der har betydning for det at eje og drive sin egen forretning. Læs deres gode råd og vejledninger til dig, der er ejerleder her.

Læs mere her