ESG e-learnings

Med PwC's ESG e-learnings-kurser kan dine medarbejdere få styrket deres viden om ESG-rapporteringsstandarder og -regler. Kurserne giver både grundlæggende viden om ESG samt dybere indblik i specifik regulering. 

Hvert e-learning-modul afsluttes med en test, som man skal bestå for at gennemføre kurset. Når en medarbejder har bestået kurset, modtager vedkommende et diplom. Alle moduler er på engelsk.

Målgruppe

ESG e-learning-kursuserne er rettet mod direktion og ledelse samt funktioner inden for økonomi og regnskab, bæredygtighed, investor relations, risk and compliance eller andre som ønsker at være opdateret på nye retningslinjer inden for området, og som er bekendte med grundlæggende regnskabs- og rapporteringsprocesser.

Kategorierne

ESG Awareness

1. Introduktion til ESG og ESG-rapportering

Dette modul giver en overordnet introduktion til begrebet ESG, globale trends og praksisser, ESG-rapporteringsstandarder og udviklingen indenfor ESG rapportering i den finansielle sektor. Dette modul er for medarbejdere med lavt eller intet kendskab til ESG.

2. Bæredygtig finansiering

Dette modul giver en introduktion til bæredygtig finansiering som en del af ESG-rapporteringen. Her får man viden om ESG-regulering, der påvirker den finansielle sektor, såsom Sustainability Financial Disclosure Regulation (SFDR), EU-taksonomien og Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) samt bæredygtighedsrisici for finansielle institutioner.

3. Net zero

Dette modul gennemgår, hvordan net zero adresserer klimaforandringernes impact og introducerer til net zero-frameworket, og hvordan virksomheder får en net zero strategi.

4. Europæisk bæredygtighedsrapportering og taksonomi

Dette modul dækker EU-taksonomien og CSRD på et overordnet niveau. Det gennemgår nøglebegreber som dobbelt væsentlighed (double materiality) og kortlægning af interessenter.

5. Deep dive i EU-taksonomien  

Dette modul hjælper med at forstå baggrunden for EU-taksonomien og strukturen bag samt forskellen mellem “eligibility” og “alignment”. Det introducerer til miljømålene, og hvordan man tilpasser sig dem i henhold til reglerne. Man bliver også klogere på de tekniske screeningskriterier og de overordnede rapporteringskrav.

6. Rapportering i overensstemmelse med og med reference til GRI-standarderne

Dette modul fokuserer på Global Reporting Initiative (GRI-standarderne) og vil give et omfattende overblik over GRI's nøglebegreber og rapporteringsprincipper.

7. Identificering og anvendelse af materielle emner

Dette modul giver viden om Global Reporting Initiative (GRI)-standarderne og et overblik over GRI's dobbelt væsentligheds-koncept.

8. GRI og ESRS

I dette modul sammenlignes lagene af rapportering og emnerne mellem GRI og ESRS. Lighederne og forskellene mellem de GRI og ESRS gennemgås. Dette modul kan være til gavn for dem, der tidligere har rapporteret ud fra GRI-standarderne og nu er omfattet af CSRD.

ESRS

1 Introduktion til ESRS 1 og ESRS 2

Dette modul fokuserer på de obligatoriske European Sustainability Reporting Standards (ESRS) og vil give et omfattende overblik over, hvad de er, og hvordan man bruger dem til at dække de generelle krav i ESRS 1 og ESRS 2.

2. Introduktion til ESRS E1-E5

Dette modul giver viden om de obligatoriske European Sustainability Reporting Standards (ESRS), der specifikt dækker miljøemner (E1-E5) og deres relevante underemner og målemetoder.

3. Introduktion til ESRS S1-S4 og G1

Dette modul giver  viden om de obligatoriske European Sustainability Reporting Standards (ESRS), der specifikt dækker sociale emner (S1-S4) og emner relateret til governance (G1) samt deres relevante underemner og målemetoder.

Kontakt os

Hvis du ønsker at høre mere om de konkrete e-learnings-kurser, så kontakt os.

Carina Ohm

Partner, ESG- og Bæredygtighedsydelser, København, PwC Denmark

2442 8398

E-mail

Ameera Choudhury

Senior Associate, PwC Denmark

2154 7083

E-mail

Følg PwC