Organisationskultur

Organisationskultur defineres som alt det, der finder sted mellem medarbejdere, og som påvirker måden vi tænker og opfører os på. Dybt iboende, kulturelle antagelser ændrer sig som regel langsommere end eksterne markedsfaktorer. Ved at skabe en rød tråd mellem jeres organisationskultur, forretningsstrategi samt operating model, kan I som virksomhed skabe en mere attraktiv arbejdsplads for både medarbejdere og kunder, samt øge værdiskabelse. 

At kende sin organisationskultur giver altså muligheder for at skabe, accelerere og vedligeholde ønskede adfærdsændringer på kortere tid og med lavere omkostninger - og generelt opnå bedre forretningsresultater.

Playback of this video is not currently available

3:43

Organisationskultur: Skab forbindelsen mellem digital kultur og digital succes

Kontakt os

Alex Penvern

Partner, Workforce, PwC Denmark, PwC Denmark

Tlf: 6120 0128

Følg PwC