Aktieløn og bonusordninger

Incitamentsaflønning som aktie- og bonusordninger kan motivere medarbejdere og ledelse, så deres indsats målrettes og linkes til virksomhedens forretningsmål – korte som langsigtede. Medarbejderens, lederens, direktørens eller bestyrelsen resultater afspejles således i deres aflønning gennem økonomiske gevinster. Det er derfor også en god måde at fastholde og tiltrække dygtige medarbejdere på.

Hvordan tilpasser du aktie- og bonusordninger?

Du ønsker øget fastholdelse af medarbejdere, fokus på talentmassen og/eller motivation af ledelse og nøglemedarbejdere og ønsker derfor at udvikle eller tilpasse aktie- og bonusordninger som:

 • Motiverer medarbejdere
 • Sætter fokus på virksomhedens strategi
 • Bidrager til at øge virksomhedens værdi
 • Tiltrækker of fastholder talenter
 • Fastlægger, optimerer og kommunikerer performancebetingelser for aktie- og bonusordninger
 • Er markedskonform ift. lignende virksomheder

Ud over de strategiske overvejelser, kan vi også hjælpe med operationelle udfordringer. Følgende aspekter er derfor tænkt ind i vores løsninger:

 • Sikre at aktie- og bonusordninger er udformet skattemæssigt optimalt
 • Udforme aktieoptioner så de falder ind under særreglerne i Ligningsloven
 • Rådgive om optioner mv. ved ind- og udstationering for at sikre, at regler overholdes og skat optimeres
 • Sikre at udenlandske optionsordninger tilpasses danske lovkrav
 • Løbende tilpasse betingelser for at opnå aktieoptioner mv. samt evt. lave benchmarks op mod andre virksomheder

Find frem til den bedste løsning

Har du brug for sparring, eller vil du finde frem til den bedste løsning for netop din virksomhed, så kontakt os for en uforpligtende dialog. Du finder kontaktinformation øverst til højre. Her er et par punkter, der kort fortæller hvad vi kan hjælpe dig med:

 • Sparring på og afklaring af ovenstående ønsker og udfordringer
 • Design af skræddersyet incitamentsprogram
 • Benchmark mod markedspraksis
 • Praktisk håndtering af arbejdsretlig, beskatning og regnskabsmæssig behandling
 • Sikring af compliance på alle lovkrav
 • Rådgivning under implementeringsfasen

Kontakt os

Alex Penvern

Partner, Workforce, PwC Denmark

Tlf: 6120 0128

Claus Høegh-Jensen

Tax Partner, PwC Denmark

Tlf: 3945 3303

Følg PwC