Board Forum

Velkommen til Board Forum

PwC’s Board Forum er et professionelt forum for bestyrelses- og direktionsmedlemmer fra den danske erhvervsscene.

Board Forum har til opgave at skabe netværk, værktøjer, publikationer og solide praktiske løsninger, der er med til at udvikle samarbejdet mellem bestyrelser og direktioner.

Ønsket er at sikre en målrettet dialog, sparring og videndeling for topledelser i Danmark, uanset om det drejer sig om de børsnoterede, offentlige eller familie-/ejerledede virksomheder samt fonde.

Som en vigtig del af rådgivningspaletten hjælper og understøtter Board Forum, når en virksomhed skal etablere eller professionalisere sit bestyrelsesarbejde. Vi er med fra start til slut og skræddersyr individuelle rådgivnings- og uddannelsesforløb målrettet den enkelte kunde.

Bestyrelseshåndbogen 2016

”Bestyrelsesarbejde i Danmark 2016” stiller skarpt på en række aktuelle emner, der kommer til at præge debatten i bestyrelseslokalet i 2016.

Kontakt

Hvis du vil vide mere, så kontakt os for en nærmere dialog om din bestyrelses muligheder for udvikling og sparring.