PwC's erhvervspanel Puls

PwC's erhvervspanel Puls er et uafhængigt panel, som består af flere end 5.000 erhvervspersoner. Fire til seks gange om året præger de dagsordenen ved at svare på spørgsmål om aktuelle samfundsemner, hvor de fx giver deres bud på, hvad der skal til for at sikre vækst, deres holdning til ny lovgivning eller reformtiltag samt deres syn på udfordringer og muligheder i relation til erhvervslivet.

Pulsmåling: Kommunalvalg 2017

I pulsmålingen Kommunalvalg 2017 giver erhvervslivet svar på, hvilke områder de mener, kommunalpolitikerne bør prioritere for at fremme et stærkere erhvervsliv. Derudover har erhvervslederne svaret på, hvilke områder der er væsentlige for deres virksomhed, og hvorvidt kommunalpolitikerne på valg har tilstrækkeligt fokus på disse områder.

Få resultaterne her

 

Bliv en del af PwC's erhvervspanel Puls

Som medlem af erhvervspanelet får du tilsendt resultaterne af pulsmålingerne, så du kan benchmarke din virksomhed op imod udviklingen.

Tidligere målinger

Nye regler om CSR-rapportering får lunken modtagelse

Virksomhederne kan ikke mærke de seneste års lempelser, der er indført for at lette arbejdet med årsrapportering, viser en ny pulsmåling fra PwC. I stedet kan flere virksomheder end hidtil se frem til yderligere rapportering, da de fremadrettet også skal oplyse om deres CSR-arbejde i årsrapporten. Det vækker langt fra genklang blandt de danske virksomheder, der ifølge pulsmålingen er tilfredse med det hidtidige niveau for virksomhedens CSR-redegørelse i årsrapporten.

Kontakt os

Michelle Skjold Pedersen
Senior Consultant
Tlf: 3945 9149
E-mail

Følg PwC