Transformér din virksomhed med AI

Muligheder, løsninger og risici

Fremmarchen af nye AI-teknologier og løsninger sker med hidtil uset hastighed. Globale studier fra PwC har anslået, at AI vil føre til en vækst i verdensøkonomien i 2030 på 15,7 billioner dollars. AI rummer et ubegrænset potentiale for at forbedre samfundet og måden at drive forretning på. Med det store potentiale følger også nye risici, etiske overvejelser og forretningsmæssige spørgsmål, som enhver virksomhed må forholde sig til:

 • Hvordan AI kan forandre min virksomhed?
 • Hvad er generativ AI? 
 • Hvilke risici skal jeg overveje?

67 % af danskerne mener, at der er behov for politisk regulering af kunstig intelligens

PwC's spørgeundersøgelse fra juni 2023 om danskernes holdning til kunstig intelligens

Responsible AI

AI giver nærmest ubegrænsede muligheder for at forbedre vores samfund - men med det store potentiale følger store risici. Når du anvender kunstig intelligens til at understøtte forretningskritiske beslutninger, er du nødt til at forstå, hvad den kunstige intelligens gør - og hvorfor. Træffer den præcise beslutninger, og er den bevidst om bias? Krænker den privatlivets fred? Og kan du styre og monitorere den kraftfulde teknologi?

For at understøtte en ansvarlig brug af AI har PwC udviklet Responsible AI, som hjælper med at håndtere væsentlige spørgsmål, herunder:

Strategi

AI- og dataetik

 • Er jeres udvikling og brug af AI og data moralsk og etisk forsvarlig?

Politik og regulering

 • Hvordan tilpasser I jer nye krav og lovgivning, og er I forberedte på ændringer?

Performance  

Bias

 • Er jeres AI-løsninger fair og fordomsfri?

Fortolkning og forklaring

 • Kan I forklare både den overordnede beslutningstagen og de konkrete forudsigelser, som jeres AI-løsninger genererer?

Robusthed

 • Er jeres AI-løsninger stabile? Opfylder de jeres krav til performance, og opfører løsningerne sig som tilsigtet?

Sikkerhed

Privatliv

 • Hvordan beskytter jeres AI-løsninger privatlivets fred, og hvordan lever I op til nye krav fra brugere og kunder?

Sikkerhed

 • Er jeres AI-løsninger sikre for jer selv og samfundet og i stand til at forhindre utilsigtede og tilsigtede skadelige hændelser? Hvilke sikkerhedsrisici udgør jeres AI-systemer?

Kontrol

Risikostyring

 • Har I en praksis, der gør det muligt at identificere og mitigere risici i både udviklingen og implementeringen af AI-løsninger?

Governance

 • Har I en robust governance-model for jeres AI-løsninger, hvor roller, ansvar og krav er klart defineret? Og sikrer I sporbarhed og løbende evaluering?

Compliance

 • Hvordan sikrer I fremtidig compliance og udvikler virksomhedens politikker, så I er på forkant med nye standarder og krav til beskyttelse af data og privatliv?

Udforsk PwC’s Responsible AI

Tillid er kernen i PwC’s arbejde med AI

Vi har sammensat det rette hold til at understøtte ansvarlig udvikling og implementering af AI. PwC hjælper kunder med at gøre store idéer til virkelighed i alle faser af AI-rejsen.

 

 • AI, data & data governance

 • AI- og dataetik

 • AI ekspertise: Machine learning & data science

 • Privacy

 • Cybersikkerhed

 • Risikostyring 

 • Forandringsledelse

 • Compliance og legal

 • Bæredygtighed og klima

 • Diversitet og inklusion

"Udviklingen af nye AI-teknologier går utroligt stærkt, og de rummer en masse muligheder både privat, på arbejdet og på et samfundsmæssigt niveau, som kan skabe positive ændringer i vores liv."

Mads Nørgaard Madsen, Direktør, Consulting

Contact us

Mads Nørgaard Madsen

Mads Nørgaard Madsen

Direktør, leder af consultingforretningen, PwC Denmark

Tel: 2811 1592

Jørgen Sørensen

Jørgen Sørensen

Partner - Head of Data Factory, PwC Denmark

Tel: 3945 3554

Jesper Andersen

Jesper Andersen

Partner, PwC Denmark

Tel: 2264 3003

Timothy Holmes

Timothy Holmes

Partner, Transfer Pricing, PwC Denmark

Tel: 3945 3830

Følg PwC