Cyber & Privacy

Vi arbejder på at skabe et sikkert digitalt samfund ved at kombinere den menneskelige og teknologiske faktor i det stadig mere kritiske og komplekse digitale univers, hvor såvel muligheder som trusler er under hastig udvikling. Styrk jeres cybersikkerhed og privatlivsbeskyttelse med en balanceret indsats.

Cyberangreb er blevet hverdag i dansk erhvervsliv. I takt med, at virksomhederne anvender nye teknologier til at optimere processer og arbejdsgange og deler flere data med hinanden og med deres samarbejdspartnere, får cyberkriminelle også flere veje ind til deres mest kritiske data. 

I PwC har vi udviklet PAVA-konceptet som er et generisk kommunikations-, vurderings- og rapporterings koncept, som virksomheder kan bruge til bl.a. vurdere og rapportere deres parathed og robusthed over for forskellige typer af risici og trusler som grundlag for konkrete og prioriterede løsninger, inden for specifikke områder i virksomheden.

PAVA dækker over fem hovedområder fra Governance, Risk & Compliance over proces, adfærd, validering og arkitektur. Disse hovedområder understøttes af en integreret assessment model, der ved anvendelse af anerkendte sikkerhedsstandarder og compliance krav bruges til at afdække As-Is og To-Be modenheden i alle relevante sikkerhedslag. Vi har fokus på at skabe en balanceret indsats, hvor virksomheden effektivt øger sin cybersikkerhed og overholder kravene om privatlivsbeskyttelse.

"Organisationer der søger en cyber- og risikoportefølje, der matcher deres udviklingsniveau og transformationsprocesser, bør tage PwC i betragtning."

Worldwide Cybersecurity Risk Management Services 2024IDC MarketScape, januar 2024

Cybersecurity podcast

Følg med i PwC’s podcast om cybersikkerhed og bliv klogere på muligheder og udfordringer for nutidens virksomheder.

Lyt med

 

  • Governance, Risk & Compliance - området er de styringsrammer, som virksomheden har etableret for at sikre en risikostyret prioritering af sikkerhedstiltagene, samt at disse er medvirkende til at overholde de gældende love, regler og krav. Vi anvender ISO27001 standarden som ramme for vurdering af sikkerhedsstyringen samt ISO27005 til risikovurderingen. Compliance delen dækkes af PwC store viden på området, herunder om databeskyttelsesforordningen (GDPR).
  • Proces - området har til formål at afklare eksisterende processer i virksomheden, hvordan de er designet, hvordan de kommunikeres, og om de er effektive.
  • Adfærd - området har til formål at præcisere niveauet af medarbejdernes bevidsthed i forhold til virksomhedens fysiske, logiske og organisatoriske sikkerheds- og compliance-niveau.
  • Validering - området har til formål at afklare evnen til at opdage svagheder og sårbarheder i forhold til virksomhedens fysiske, logiske og organisatoriske sikkerheds- og compliance-niveau.
  • Arkitektur - området har til formål at afklare design, konfiguration og implementering af løsninger i forhold til virksomhedens fysiske, logiske og organisatoriske sikkerheds- og compliance-niveau.

Vi hjælper med at skabe overblik over deres aktuelle sikkerhedsniveau og sikrer, at de sætter ind de steder, hvor risikoen for angreb på deres mest kritiske data er størst. Læs mere om vores specifikke ydelsesområder nedenfor.

PAVA Konceptet

Vores ydelsesområder

Strategi & Transformation

PwC samarbejder med jer om at planlægge og designe jeres digitale transformation, så I udnytter de nye teknologiers potentiale og tænker it-sikkerheden ind fra starten.

Lad os hjælpe jer med at vurdere jeres aktuelle risikoniveau, så I får overblik over de væsentligste risici. Det giver jer et kvalificeret beslutningsgrundlag for en sikkerhedsstrategi, der balancerer trusler og muligheder og forløser jeres digitale potentiale.

Læs mere

Incident & Threat

PwC hjælper jer med at opdage, reagere på, undersøge og afhjælpe trusler på tværs af forretningen. Vi skaber overblik over styrkerne og svaghederne i jeres nuværende beredskab, vurderer jeres trusselsbillede, og træner jeres incident response, så I står rustede til at håndtere et angreb, og kan reagere hurtigt og effektivt.

Læs mere

Implementering

Lad os hjælpe jer med at styre jeres medarbejderenes adgange til forretningskritiske systemer, funktioner og data mere effektivt og sikkert.

Vi er specialister i at håndtere identiteter og brugeradgange med afsæt i IAM (Identity & Access Management), så I får det rette niveau af automatisering og kan dokumentere adgangene. Med vores PAM (Privileged Access Management-services) sikrer vi desuden, at medarbejdernes adgange kan modstå angreb fra it-kriminielle.

Læs mere

Managed Services

Er jeres nuværende kontroller et tilstrækkeligt værn mod cyberangreb? Kender I jeres aktuelle risikoniveau, og har I de nødvendige procedurer og værktøjer til at sikre angreb på jeres forretningskritiske data?

Hos PwC hjælper vi jer med at understøtte og udbygge jeres forsvar mod angreb på it-sikkerheden, og med at øge jeres modenhedsniveau.

Læs mere

Privacy & Data Compliance

PwC er jeres erfarne samarbejdspartner når I vil sikre, at håndteringen af jeres kunders, medarbejderes og samarbejdspartneres personlige data sker korrekt og forsvarligt.

Vi er med i alle faser af jeres compliance-arbejde, så I får overblik over de mange og komplekse krav til data compliance, kortlægger eventuelle mangler i jeres datahåndtering og efterfølgende sikrer, at I får lukket hullerne effektivt.

Læs mere

At være i stand til at håndtere et cyberangreb bliver mere og mere centralt, men det kan for mange virksomheder være en lang og sej rejse at komme i gang med. Arbejdet med sikkerhed kræver en pragmatisk tilgang og en anerkendelse af, at standarder og politikker ikke kan stå alene i beskyttelsesfasen.

Mads Nørgaard MadsenPartner, Technology & Security, PwC

{{filterContent.facetedTitle}}

{{contentList.dataService.numberHits}} {{contentList.dataService.numberHits == 1 ? 'result' : 'Resultater'}}
{{contentList.loadingText}}

Kontakt os

Mads Nørgaard Madsen

Direktør, leder af consultingforretningen, PwC Denmark

Tlf: 2811 1592

Christian Kjær

Partner, Technology & Security, PwC Denmark

Tlf: 3945 3282

Anders Balslev

Director, Technology & Security, PwC Denmark

Tlf: 3093 4549

Følg PwC