Læs og forstå en årsrapport

Dette kursus gør dig i stand til at kunne læse og forstå årsrapporten som en helhed og samtidig forstå og analysere årsrapportens enkeltdele.

På dette kursus ligger fokus på indholdet i en årsrapport og efter din kursusdeltagelse, vil du have en god indsigt i og forståelse for årsrapporten. Vi gennemgår de enkelte bestanddele i årsrapporten – de tekstmæssige og de talmæssige dele samt påtegningerne. Deltagerne får en forståelse for de talmæssige sammenhænge mellem resultatopgørelse, balancen og pengestrømsopgørelse – ”drift kontra likviditet”.

Kurset veksler mellem teori og praktik. Med udgangspunkt i allerede aflagte årsrapporter forholder vi os til virksomhedens økonomiske situation (regnskabsanalyse) og de specielle regnskabsmæssige forhold, der er i de forskellige virksomheder.

Udbytte

Regnskabsforståelse og regnskabsanalyse

Efter kurset har du:

 • En forståelse for de krav, der stilles til virksomhedens årsrapport
 • Et overblik over de enkelte bestanddele i årsrapporten
 • En forståelse for sammenhænge mellem årsrapportens bestanddele
 • En basisviden til at kunne foretage en overordnet analyse af virksomhedens økonomiske situation
 • En indsigt, således at du vil kunne anvende årsrapporten som beslutningsgrundlag.

Indhold

Lovkrav, poster og regnskabsanalyse

 • Gennemgang af den lovgivning og de formelle krav, der danner grundlag for virksomhedens udarbejdelse af årsrapporten
 • Gennemgang af de tekstmæssige dele af årsrapporten, herunder påtegningerne, ledelsesberetning og den anvendte regnskabspraksis
 • Gennemgang af de talmæssige dele af årsrapporten, herunder resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse, noter mv. samt deres indbyrdes sammenhænge
 • Udvalgte regnskabsposter - poster med særlig relevans for virksomhedens økonomiske situation
 • Skatteposterne i årsrapporten gennemgås, herunder sammenhænge til selvangivelsen
 • Regnskabsanalyse med fokus på nøgletal og identifikation af faresignaler.

Målgruppe

Kurset henvender sig til personer med en ikke-økonomisk baggrund, som i deres daglige arbejde har behov for at kunne læse og forstå en årsrapport. Fx advokater, advokatfuldmægtige, ingeniører m.fl., der har behov for at forstå kunders eksterne regnskab.

Kurset kan også være relevant for personer, der til daglig er beskæftiget med regnskaber, men som mangler det forkromede overblik over årsrapporten.

Forudsætninger

Der kræves ikke særlige regnskabsmæssige forudsætninger eller erfaringer for at kunne deltage i kurset. En generel forståelse for erhvervsmæssige forhold vil være en fordel - men ikke et krav.

Afholdelser

Husk, at du kan afmelde dig kurset uden beregning helt frem til fem uger før kursusafholdelse. Du kan naturligvis også flytte til et senere kursus eller give din plads til en kollega.

Kontakt os

PwC Academy

Spørgsmål og vejledning, PwC Denmark

Tlf: 3945 3535

Følg PwC