Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

IFRS Network

Del din erfaring og lær af andres. Tilmeld dig vores IFRS Network - et netværk af regnskabsinteresserede, som du kan dele din viden og udfordringer med.

Netværk for økonomifolk

Som en naturlig forlængelse af vores øvrige IFRS tilbud har vi etableret IFRS Network.

IFRS Network udspringer af vores IFRS-kursus og tager således sit udgangspunkt i IFRS/IAS – men begrænser sig ikke kun hertil. Du og de andre deltagere i din netværksgruppe sætter dagsordenen og skaber indholdet med præsentationer, indlæg fra kollegaer eller andre i dit netværk samt spørgsmål og svar om relevante emner. Vi sørger for alt det praktiske – inviterer til møderne, lægger lokaler til og sørger for forplejning mv.

Om IFRS Network

Hvad er IFRS Network? 
 • IFRS Network er et forum, hvor du kan dele dine erfaringer med andre og få endnu flere erfaringer med hjem
 • Som deltager bidrager du aktivt med dine erfaringer
 • Antallet af netværksmedlemmer vil være begrænset
 • Fire årlige møder – succes i et nyt netværk kræver vedholdenhed.
Hvad får du som medlem?
 • Du sætter agendaen sammen med din netværksgruppe – og fastlægger derfor også emnerne i netværket
 • Du opnår praktisk erfaringsudveksling
 • Du får sparring til løsning af daglige økonomiske problemstillinger
 • Du opbygger langvarige relationer til andre økonomifolk, som deler dine faglige interesser
 • Du indgår i diskussioner i et uformelt forum – med respekt for fortrolighed
 • Du får en platform til faglige arrangementer, eksempelvis foredrag eller virksomhedsbesøg.
Hvad sørger PwC for? 
 • Vi udsender mødeindkaldelse, koordinerer udarbejdelse af netværksgruppens blå bog og mailingliste
 • Vi stiller med to personer, som vil være fast tilknyttet din gruppe
 • Vi understøtter effektiv mødeledelse, fx med beslutningsreferater og emneliste
 • Vi optimerer videndeling af emner mellem din og de andre netværksgrupper – naturligvis med respekt for fortroligheden i de enkelte netværksgrupper – fx også koordinering af fælles emnedage/-møder.

Mål for fremtiden i netværksgruppen, mødeagenda mv. fastsættes i den enkelte netværksgruppe.

Emner i netværket

Emnerne i netværket er reelt kun begrænset af dine og de øvrige deltageres ønsker – og fastlægges også udelukkende af jer. Eksempler på emner kunne være:

 • Erfaringer fra regnskabsaflæggelsen efter IFRS/IAS
 • Praktisk håndtering af specifikke problemstillinger under IFRS/IAS
 • Andre regnskabsmæssige problemstillinger
 • IFRS/IAS indflydelse på budgettering og intern økonomistyring
 • International GAAP/konvergens
 • Outsourcing
 • Risikostyring
 • Selskabsretlige forhold med indflydelse på den regnskabsmæssige behandling
 • Ledelses- og organisatoriske forhold
 • Virksomhedsbesøg.

Målgruppe

Et netværk for økonomifolk, der arbejder med økonomirapportering. Alle er velkomne, både deltagere på PwC's IFRS-kurser, kollegaer og andre interessede. Det er ikke en forudsætning, at du har deltaget i PwC's IFRS-kurser.

Tilmelding 

Send en mail til academy@pwc.dk for tilmelding.

 

Netværksgruppen mødes fire gange årligt

 • 15. juni 2022
 • 28. september 2022
 • 15. decemeber 2022
 • 23. marts 2023
Send en mail til academy@pwc.dk for tilmelding

Kontakt os

PwC's Academy

Spørgsmål og vejledning, PwC Denmark

Tlf: 3945 3535

Følg PwC