Kursus i virksomhedsøkonomi: Økonomi for ikke-økonomer

Få en grundlæggende indsigt i de økonomiske forhold og økonomiske sammenhænge i en virksomhed.

I forbindelse med den daglige drift af en virksomhed tages der mange økonomiske beslutninger med efterfølgende økonomiske konsekvenser. Hvordan kan virksomheden eksempelvis styre økonomien, og hvilke krav stilles der til den eksterne rapportering?

Kurset henvender sig til personer, som ønsker et grundlæggende kendskab til en virksomheds økonomiske og regnskabsmæssige forhold. Vi gennemgår de grundlæggende begreber og sammenhænge. Efter kurset vil du kunne deltage i drøftelse om økonomi og regnskab på et rimeligt niveau.

Kurset veksler mellem gennemgang af teori og opgaver samt praktiske problemstillinger.

Udbytte

Efter kurset vil du:

 • Forstå en virksomheds økonomi og de beslutninger, der træffes i forbindelse hermed
 • Forstå de økonomiske begreber, der anvendes fx dækningsbidrag
 • Forstå forskellen mellem indtjening (resultatopgørelse) og indbetalinger (pengestrømsopgørelse)
 • Forstå brugen af nøgletal, indekstal mv.
 • Have indsigt i årsrapportens bestanddele og deres indbyrdes sammenhænge
 • Forstå brugen af budgetter, budgetopfølgning samt begrænsninger.

Indhold

 • Gennemgang af de regnskabsmæssige og økonomiske begreber
 • Regler for opstilling af den eksterne årsrapport
 • Gennemgang af aktivitets- og kapacitetsstyring
 • Pris- og omkostningskalkulationer
 • Profitcentre og intern afregning
 • Udarbejdelse og brug af nøgletal
 • Brug af budgetter og budgetopfølgning
 • Forskellen mellem det eksterne og interne regnskab.

Målgruppe

Kurset henvender sig til personer med en ikke-økonomisk baggrund, som i deres daglige arbejde har behov for at forstå de regnskabsmæssige og økonomiske forhold i en virksomhed.

Kurset i virksomhedsøkonomi kan også være relevant for personer, der er ansat i en økonomifunktion, men som mangler det forkromede overblik.

Forudsætninger

Der kræves ikke særlige regnskabsmæssige og/eller økonomiske forudsætninger eller erfaringer for at kunne deltage i kurset. En generel forståelse for erhvervsmæssige forhold vil være en fordel – men ikke et krav.

Afholdelser

Husk, at du kan afmelde dig kurset uden beregning helt frem til fem uger før kursusafholdelse. Du kan naturligvis også flytte til et senere kursus eller give din plads til en kollega.

Kontakt os

PwC's Academy

Spørgsmål og vejledning, PwC Denmark

Tlf: 3945 3535

Følg PwC