SR-Update: Grundmodul

Få tilstrækkelig efteruddannelse som statsautoriseret revisor

På dette kursus sikrer du dig de 20 obligatoriske SR-efteruddannelseslektioner, som skal optjenes årligt for at bevare din godkendelse, hvis du i dag arbejder uden for revisionsbranchen.

Vi sikrer, at du opnår viden om den seneste udvikling og tendenser inden for regnskab, revision/erklæring og skat på det årlige grundmodul. Ud fra kravet om, at al efteruddannelse skal ligge inden for revisors erklæringsvirksomhed, sætter vi hver gang de aktuelle og mest relevante emner på agendaen.

Vi afvikler grundmodulet over to dage, hvor du får rig mulighed for at diskutere og erfaringsudveksle med andre statsautoriserede revisorer ansat uden for revisionsbranchen. Vores kursus er bygget op på en unik platform med masser af opgaver og tid til diskussion.

Indholdet på grundmodulet bliver opdateret for hver afholdelse.

Bemærk: Undervisningen er fra kl. 9 til ca. kl. 19 begge dage.

"SR-Update giver en god og struktureret opdatering af det seneste nye inden for regnskab, skat og revision. Samtidig er der rig mulighed for at møde tidligere kolleger fra revisionsbranchen".

-CFO, Statsautoriseret revisor og tidligere deltager på SR-Update

Kurser til SR-efteruddannelse

Grundmodulet SR-Update dækker årligt 20 timer af den tvungne fordeling på 60 timer, som du skal opnå over treårsperiode. For den resterende efteruddannelse er fordelingen inden for regnskab, revision/erklæring og skat valgfri, dog skal 30 timer bidrage til din specialisering. Tilmeld dig SR-Update.
 

Revision/erklæring

Regnskab

Skat

Indhold på SR-Update

Indholdet på grundmodul svarer til:

  • Regnskab - 8 timer
  • Revision/erklæring - 8 timer
  • Skat - 4 timer

Spar op til 3.000 kr. pr. tilvalgsmodul

Tilmeld dig til særlig pris. Vi tilbyder tilvalgsmodulerne til en fast pris på 3.995 kr. pr. kursusdag, når du tilmelder dig tilvalgsmoduler samtidig med SR-Update. Noter koden "SR-Update" under bemærkninger eller kontakt os for en videre dialog om dine SR-tilvalgsmoduler.

Dokumentationskrav

Hvad er kravene, for at jeg kan beholde min godkendelse?

På en treårig periode skal du kunne dokumentere din deltagelse i 120 uddannelsestimer på master-niveau inden for revision/erklæring, regnskab og skat.

Det er et krav, at din efteruddannelse fordeles sådan:

   
Efteruddannelse med relevans for revisors erklæringsvirksomhed Timer
Revision/Erklæring 24
Regnskab 24
Skat 12
Tvungen fordeling af timer 60
Timer inden for emner svarende til din specialisering (eks. intern revisionschef skal bruge disse på revisionsområdet) 30
Timer til valgfri fordeling indenfor revision/erklæring, regnskab og skat 30
Samlet krav til efteruddannelsestimer over en treårig periode 120

Vores efteruddannelsesprogram for statsautoriserede revisorer ansat uden for revisionsbranchen bringer dig på forkant med udviklingen og sikrer dig den mest målrettede efteruddannelse, som skaber værdi for dig og din virksomhed.

Reglerne om efteruddannelse stiller specifikke krav til dokumentation for efteruddannelse, herunder dokumentation for kursusindhold og -deltagelse samt krav om elektronisk indrapportering til Revireg. Den enkelte person skal til enhver tid kunne dokumentere, at kravene til efteruddannelse er opfyldt.

Når du deltager i vores grund- og tilvalgsmoduler, sikrer vi, at du modtager den tilstrækkelige dokumentation, i form af et kursusbevis, ved de enkelte kursers afslutning. Hvis du har deponeret din beskikkelse, skal du gemme dokumentationen til evt. fremtidig registrering i revireg.

Læs mere om kravene til efteruddannelse hos Erhvervsstyrelsen

Kursusansvarlig

Martin Lunden, Partner, statsaut. revisor

Afholdelser

"PwC´s Academy er min primære kilde til SR-efteruddannelse. Jeg har taget dele af min SR-efteruddannelse inden for de obligatoriske og specialiserede emner og har altid været yderst tilfreds med kursernes forløb og undervisernes engagement."

Head of Group Audit & Controls og tidligere deltager på SR-Updare og flere tilvalgsmoduler

Kontakt os

Academy kurser

Kontakt vores rådgivere og få vejledning om kurser til dig, PwC Denmark

Tlf: 3945 3535

Følg PwC